Vláda chce zvýhodňovat Romy

Romské děti ve zvláštních nultých ročnících škol, speciální stipendia pro romské středoškoláky a státem placení poradci, kteří budou pomáhat hledat Romům práci.

Mimo jiné tyto formy pozitivní diskriminace mají v Česku fungovat nejméně dvacet let. Počítá s tím dlouhodobá koncepce romské integrace, kterou včera schválila vláda. "Bez dlouhodobých vyrovnávacích opatření se Romy do společnosti začlenit nepodaří," říká tajemník Rady pro záležitosti romské komunity Czeslaw Walek.

Pokud se ale po volbách dostane k moci ODS, mohou vládní plány narazit. Topolánkova strana totiž pozitivní diskriminaci Romů odmítá. "Žádné opatření by nemělo být zacílené výslovně na Romy, mělo by se to týkat všech sociálně slabých," argumentuje bývalá stínová ministryně sociálních věcí ODS Alena Páralová.

Kvůli zmínkám o pozitivní diskriminaci ODS odmítá i tzv antidiskriminační zákon, jehož přijetí vyžaduje Evropská unie. Romští aktivisté naopak pokládají navrhovaná opatření za nedostatečná. "Mělo by se například zajistit, aby ze dvou rovnocenných uchazečů o práci dostal vždy přednost Rom," říká Gabriela Hrabaňová ze sdružení Anthiganoi.

Vláda ale zatím s dalším rozšířením pozitivní diskriminace nepočítá. "Například kvóty pro zastoupení Romů ve státní správě nebo pro romské firmy, které se ucházejí o státní zakázky, neplánujeme. Podobný model se nikde neosvědčil," tvrdí Czeslaw Walek.

Z dosavadních forem pozitivní diskriminace Romů jsou nejviditelnější nulté třídy základních škol, ve kterých se romské děti například učí správně česky. Už šest let fungují také stipendia pro romské středoškoláky. Ti dostávají až 7000 korun ročně na dojíždění a učební pomůcky. Program nyní využívá asi 1400 mladých Romů.

Začátkem roku ministerstvo školství čelilo v souvislosti s tímto programem kritice, že upřednostňuje Romy před jinými sociálně slabými. "Nyní se připravuje transformace programu tak, aby mohli dotaci využívat všichni studenti ze sociálně a kulturně znevýhodňujícího prostředí, a ne jen Romové," říká nyní mluvčí ministerstva Ondřej Gabriel. Cílem vlády je do roku 2025 dosáhnout toho, aby Romové byli zastoupeni "podstatně rovnoměrněji" i mezi nejvlivnějšími skupinami společnosti. Co to konkrétně znamená, ale nikdo z vládní rady říci nedokázal.

PETR HONZEJK

obsah | Česká republika