Vykopali kobku popravených českých pánů

Nálezu dobře utajených kasemat ve Zbirohu pomohla náhoda - ucpané umývadlo v místní dílně

Vězeňskou kobku, v níž se pravděpodobně po Bílé Hoře vystřídala řada českých pánů, objevili před několika dny na zámku ve Zbirohu na Rokycansku.

"Zbiroh v sedmnáctém století sloužil jako státní vězení. Je možné, že zde na svůj osud čekali i ti, kteří nakonec skončili na staroměstském popravišti," řekl Právu zdejší kastelán Martin Drhovský. Unikátnímu nálezu pomohla náhoda. "V dílně se ucpal odtok umývadla, a když jsme kopli do podlahy, tak se objevil otvor do podzemí," poznamenal kastelán.

"Napřed jsme netušili, o jaký objev se jedná. Cestu dál zahrazovaly metráky suti, které jsme museli vyvážet tři dny, teprve pak se objevil průchod do sklepení," popsal Drhovský, který je přesvědčený, že prostor skutečně sloužil vězeňským účelům, a to zřejmě ještě před Bílou Horou. "Třeba hradní skladiště byla v úplně jiných místech," podotkl.

Fešácký kriminál

Na podlaze nalezl kastelán čtyři stříbrné krejcary. "Jinak tady byly jen shnilé kusy dřeva. Ale stěny jsou ještě očazené od loučí a ve vytesané klenbě je několik zrezivělých háků. Možná sloužily k přivazování vězňů," pokrčil rameny Drhovský.

Kobka sice působí pochmurných dojmem, ale v rámci své doby byl Zbiroh spíše fešáckým kriminálem. "Byl určen pro panstvo a měl sloužit spíše jako nátlakový prostředek. A zdejší vězni věděli velmi dobře, čeho se mají vzdát - peněz a své víry," doplnil Drhovský.

O tom svědčí i jedna z relikvií uchovávaná v zámeckých expozicích - dopis z roku 1646, v němž kdosi žádá o milost výměnou za svůj majetek a za přestup z protestantské na katolickou víru.

"Dalším svědectvím z těch dob je železná maska, která se nasazovala vězňům při převozech, aby je nikdo nepoznal a nepokusil se je osvobodit," uvedl kastelán.

Nejvýznamnějším šlechticem, který byl průkazně vězněn ve zbirožských kasematech, byl Vilém z Lobkovic. Ten však byl kvůli těžké nemoci v roce 1622 propuštěn. "V hradních kobkách zemřel jen Jan Bernart z Fünfkirchen," dodal Drhovský.

Možná další objevy

Zbirožský zámek, který po válce patřil vojákům a letos ho poprvé otevřela pro veřejnost společnost Gastro Žofín Praha, má i řadu dalších tajemství. Pokračuje odstraňování nánosů ze 163 metrů hluboké hradní studně, která je údajně nejhlubší v Evropě a kde se doposud podařilo nalézt několik starých zbraní a dokumenty z časů, kdy zde sídlil štáb SS. "Chceme prozkoumat i zámeckou věž a máme tušení i o dalších kobkách," uzavřel kastelán Drhovský.

IVAN BLAŽEK

obsah | Česká republika