Česko nestihlo včas přeložit zákony EU

Česko i všechny ostatní kandidátské země nestihnou uzávěrku pro překlad 85 tisíc stran evropského práva. Znamená to, že část legislativy EU nebude v nových členských zemích vymahatelná. Jejich občané se totiž mohou hájit tím, že nepřeloženým nařízením nerozumějí. Kompletní právo přitom začne platit hned 1. května.

Zprávu o chybějících překladech přinesl s odvoláním na zdroje z Evropské komise deník Financial Times. "Podle našich poznatků ukončí nové země proces překladů mezi červnem a srpnem. Výjimku představuje Malta, která by tento úkol měla stihnout během podzimu," řekl mluvčí předsedy Evropské komise Reijo Kemppinen.

České úřady nepopírají, že jim schází jeden až dva tisíce stran překladu. "Je to ale dáno tím, že v posledních měsících před vstupem Evropská komise stupňovala svou legislativní činnost. Zpoždění máme pouze s překlady dokumentů z poslední doby," říká Pavlína Obrová, která na úřadu vlády vede oddělení, jež se překlady evropské legislativy zabývá.

Jenže zpoždění je prý i na straně EU. Ta překlady dostává ke kontrole a hotové české texty má vytisknout v tiskárně v Lucembursku. Tištěný český překlad však chybí zhruba ke 20 tisícům stránek. "Ty dokumenty, které jsou přeloženy, je složité vytisknout. V tuto chvíli je to ale problém Bruselu," řekla Pavlína Obrová. Několik týdnů po vstupu země do Evropské unie podle ní bude platit "zvláštní stav", kdy některá z evropských nařízení nebudou k dispozici tištěná, ale pouze na internetu.

Přehnané problémy s vymahatelností evropského práva by se vyskytovat neměly. Ke schválení do Bruselu totiž jako poslední odcházela méně důležitá nařízení týkající se vztahů členských zemí EU k dalším státům. Právní specialisté se však obávají komplikací. "Může nastat období zmatků, když soudy nebudou vědět, co mají dělat," řekl pro FT Stephen Kinsella z bruselské právní kanceláře Herbert Smith. "Nemůžete očekávat, že se lidé budou řídit nařízeními v jazyce, kterému nerozumí. Je to velmi překvapující, protože datum rozšíření už nějaký čas známe," dodal. EK ale naopak chválí "velkolepou práci", kterou evropští lingvisté odvedli.

Evropské právo, nazývané francouzským termínem acquis communautaire, tvoří asi polovinu národní legislativy a zahrnuje široký počet oborů, například právo zaměstnanců nebo legislativu pro životní prostředí. Češi s překlady začali před pěti lety. Obavy právníků o to, že nebudou hotovy k datu vstupu, se poprvé objevily zhruba před rokem. Odborníci si tehdy stěžovali, že již v současné české legislativě se objevují odkazy na evropská nařízení, která nejsou k dispozici v češtině, a u tuzemských soudů tudíž nejsou vymahatelná. Je ale nutné připomenout, že proces překládání brzdil složitý postup, při němž se texty nejprve revidovaly v Praze, a teprve potom poslaly k další kontrole do Bruselu.

Poslední normy, o jejichž překlad se bude starat Praha, budou ty, které evropské instituce vydají ke 30. dubnu. Pro texty, které vyjdou po tomto datu, bude překlady zajišťovat přímo EU.

TOMÁŠ MENSCHIK

obsah | Česká republika