Na českých VŠ přibyly stovky cizinců

Zájem cizinců o studium na českých vysokých škol každým rokem stoupá. Minulý rok do poslucháren zasedlo více než 274.000 posluchačů, z nich bylo 14.500 cizinců. To je o dva a půl tisíce víc než rok předešlý a více než dvojnásobek ve srovnání s rokem 1999.

Cizinci mají největší zájem o Univerzitu Karlovu, kde jich studovalo přes 4500 z celkového počtu téměř 45.000 studentů. Nejoblíbenější je mezi nimi první lékařská fakulta, kterou navštěvuje více než tisícovka zahraničních posluchačů. "Výuka zahraničních studentů umožňuje například srovnat úroveň vzdělání vysokoškoláků z různých zemí. Jsou také zdrojem motivace pro zkvalitnění úrovně výuky a rozšíření nabídky výuky v cizích jazycích," řekla Klára Hamanová z tiskového oddělení univerzity.

Za pražskou UK se v počtu zahraničních studentů umístila Masarykova univerzita v Brně. Minulý akademický rok ji navštěvovalo 1700 cizinců z celkového počtu přes 29.000 lidí. Cizinci mají také zájem o pražskou Vysokou školu ekonomickou. Bylo na ní mezi 15.500 studenty přes 1500 lidí ze zahraničí.

Podle údajů ÚIV má studenty s jiným než českým občanstvím každá česká veřejná vysoká škola. Některé jen desítky, jiné několik set. Zahraniční posluchače lákají i soukromé vysoké školy. Nejvíce jich navštěvuje pražskou Vysokou školu Jana Amose Komenského - téměř 390. Jen o něco méně zahraničních studentů má Bankovní institut Praha.

Na VŠ je nejvíce Slováků, druzí jsou Rusové

V Česku studuje nejvíc Slováků, minulý akademický rok jich tu bylo přes 7400. Druhou nejpočetnější skupinou cizinců na českých univerzitách jsou Rusové, kterých zde studovalo téměř 400. Poměrně početně jsou zastoupeni i Ukrajinci, Britové, Bělorusové nebo Vietnamci.

Do Česka přijíždějí ale i studenti z exotičtějších zemí, například z Argentiny, Bangladéše, Beninu, Guatemaly, Japonska, Srí Lanky nebo Tanzanie. Na českých vysokých školách nestoupá jen počet zahraničních studentů, ale i domácích. Před pěti lety chodilo na vysoké školy o 66.000 českých studentů méně než minulý akademický rok. Přesto má Česká republika ve srovnání se zeměmi Evropské unie málo vysokoškolsky vzdělaných lidí. Podle údajů z roku 2002 bylo v Česku ve věkové skupině 25 až 64 let jen 12 procent absolventů vysokých škol.

LIDOVKY

obsah | Česká republika