Do hor míří větrní podnikatelé

Větrné elektrárny v Krušných horách by mohly nahradit polovinu výkonu Jaderné elektrárny Temelín. Odbornící ale varují, že dodávky větrné energie jsou závislé na povětrnostních podmínkách, které se během roku mění.

Největší domácí projekt větrných elektráren ale právě počítá s využitím klimatu Krušných hor. Větrná farma Chomutov akciové společnosti Czech Venti plánuje 180 věží s vrtulemi a s celkovou investicí až 14 miliard korun. Realizace rozsáhlého projektu má začít do roka.

"První větrné elektrárny na území Ústeckého kraje plánujeme začít stavět příští rok," uvedla Kateřina Fričová, která mediálně zastupuje společnost Czech Venti.

V první etapě projektu by mělo podle plánů vzniknout necelých sto větrných elektráren s celkovým výkonem 163 megawattů. Ve druhé pak zbývající počet sloupů s tím, že by všechny elektrárny začaly sloužit svému účelu do konce roku 2006. Czech Venti potřebuje ale ke stavbě celou řadu povolení včetně vyjádření ministerstva životního prostředí. Jednotlivé elektrárny o výkonu 1500 až 2000 kilowatt budou propojeny podzemními kabelovými trasami na trafostanice a rozvodny.

"Vedení kraje nám přislíbilo ohledně pozemků vyjít vstříc. Nyní čekáme na vyjádření ministerstva a je také nutné mít studii vlivu stavby na životní prostředí," dodala Fričová.

Větrný park plánují postavit i na Božím Daru. jeho výstavba ovšem vyvolává mezi obyvateli obce živou diskusi. "Uspořádali jeme na toto téma veřejnou schůzi, kde jsme se s obyvateli obce o našem záměru bavili. Je to živé téma, počítáme i s referendem," uvedl starosta Božího Daru Jan Horník.

Proti stavbě je například místní obyvatel Rudolf Chlad. "Stály by blízko obydlené části obce, sloupy nebudou zapadat do okolní krajiny, vydávají hluk a podobně," argumentuje Chlad.

Co přinášejí větrné elektrárny

PRO

* neprodukují ropné produkty
* nevypouštějí exhalace
* jsou levným zdrojem energie
* jsou zdrojem energie budoucnosti
* nezáří
* ptáci do sloupů nenárážejí a ostatní zvířata se jich nebojí
* jsou tiché
* ruší údajně méně než hluk z dálnic, paneláků a továren
* přináší peníze do regionu, stavba znamená pracovní místa
PROTI

* dodávky energie jsou závislé na povětrnostních podmínkách
* je potřeba mít náhradní zdroj energie
* podléhají povětrnostním vlivům
* projekty často neberou ohled na proudění vzduchu
* účinek sloupů se navzájem negativně ovlivňuje
* velice náročná je příprava projektu
* jsou hlučné

RADEK DUCHOŇ

obsah | Česká republika