ČR bude bojovat s úbytkem obyvatelstva

Za dvacet let vzroste populace v Evropě o 13 miliónů lidí. Uvádí to pondělní zpráva statistického centra Evropské unie Eurostatu. Podle ní ale budou čelit mnohé státy úbytku obyvatel. Půjde zejména o nové členské země, včetně České republiky.

Zpráva srovnává stav od 1. ledna 2004 do 1. ledna 2025. K prvně zmíněnému datu žilo v EU 456,8 mil. lidí; k 1. lednu 2025 by to už mělo být 470,1 mil. O nárůst populace o více než 13 mil. osob se zaslouží zejména příliv imigrantů. Ti směřují zejména do "starých" členských zemí Unie.

Eurostat upozorňuje, že po roce 2025 nastane skok. Příliv cizinců už nedokáže vyrovnat úbytek obyvatel v EU a kontinent začne nezadržitelně stárnout. K 1. lednu 2050 by mělo ve společenství žít už jen 449,8 mil. lidí. Největší pokles v přírůstku zaznamená již nyní velká část z desítky zemí, které vstoupily do Unie 1. května 2004, a to o 11,4 % v porovnání se současností. Eurostat jmenuje zejména sedm zemí: Českou republiku, Slovensko, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarko a Polsko. V případě ČR poklesne populace od roku 2004 do r. 2050 o 12,9 %. Za několik let budou mít problémy i další státy: Itálie (od r. 2013), Německo a Slovinsko (od r. 2014), Portugalsko (od r. 2018), Řecko (od r. 2020) a Španělsko (od r. 2022).

Po roce 2050 budou s úbytkem lidí bojovat téměř všechny země, s výjimkou Irska, Kypru, Lucemburska, Malty a Švédska - tam bude populace stále růst.

Pokles populace bude viditelný zejména v počtu pracujících osob. Zatímco v roce 2004 to bylo 67,2 % populace Unie, v roce 2050 to bude už pouze 56,7 %. Po roce 2050 bude v Unii 10 % lidí starších 80 let.

NOVINKY

obsah | Česká republika