Temelín byl po šesti letech provozu zkolaudován

Téměř šest let fungovala jaderná elektrárna Temelín v tzv. zkušebním režimu. V pátek Krajský úřad Jihočeského kraje rozhodl o kolaudaci stavby. Rozhodnutí nabylo právní moci v pondělí.

"Rozhodnutí je pravomocné, neboť jediný účastník řízení, společnost ČEZ, se vzdal práva na odvolání," uvedla mluvčí Jihočeského kraje Maria Ptáčková.

Podle mluvčího elektrárny Milana Nebesáře se rozhodnutí na provozu elektrárny nijak neprojeví. "Budeme nyní ukončovat zkušební provoz pro oba bloky, ten byl stanoven do konce tohoto roku," řekl Novinkám Nebesář. Jaderná elektrárna začala fungovat v prosinci 2000.

Proti kolaudaci protestovala tři občanská sdružení, které ale ministerstvo pro místní rozvoj už dříve z procesu rozhodování vyloučilo. Zástupci těchto tří sdružení zvažují, zda podají správní žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu.

Z rozhodování byla vyloučena sdružení Jihočeské matky, Calla a V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín. Například Jihočeské matky argumentovaly tím, že ČEZ, který elektrárnu provozuje, nedodal úplné podklady pro rozhodování. Nejasnosti prý byly hlavně v technické dokumentaci z doby, kdy se rozhodlo, že systém řízení dodá americká firma. Do poloviny 90. let se počítalo s čistě sovětským modelem jaderné elektrárny.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost povolil Temelínu přejít na plný režim v roce 2004. Povolení má platnost deset let od spuštění reakce. První blok má tedy nyní povolení do roku 2010, druhý do roku 2012.

Chronologie stavby Temelína

únor 1987 - Začala výstavba provozních objektů.
únor 1995 - Byly dokončeny hrubé stavební práce na prvním bloku.
21. května 1997 - Do JETE byla dopravena první zásilka jaderného paliva.
21. prosince 2000 - První blok byl připojen k síti
10. června 2002 - Zahájen zkušební provoz na prvního bloku.
29. prosince 2002 - Druhý blok byl připojen k síti.
18. dubna 2003 - Zahájen zkušební provoz na druhém bloku.
3. května 2003 - Oba bloky JETE poprvé dosáhly výkonu 100 procent.
3. listopadu 2006 - Elektrárna byla Krajským úřadem Jihočeského kraje zkolaudována. Rozhodnutí nabylo právní moci 6. listopadu 2006.

NOVINKY, ČTK

obsah | Česká republika