Velvyslanec Telička nominován na komisaře Evropské komise

Česká vláda nominovala dne 23.2.2004 na post komisaře v Evropské komisi velvyslance České republiky při EU Pavla Teličku. Český komisař bude v přechodném období od května do listopadu spolupracovat s komisařem pro zdraví a ochranu spotřebitelů Davidem Byrnem. Nominace následuje po rezignaci poslance ČSSD a bývalého ministra životního prostředí RNDr. Miloše Kužvarta, který byl na komisaře nominován 4.2. 2004 na celé období od roku 2004 do roku 2009.

V souvislosti s nadcházejícím vstupem nových členských zemí do Evropské unie dojde ke změnám dosavadních struktur jednotlivých institucí EU, tak aby odpovídaly novým potřebám zastoupení jednotlivých členů rozšířené EU. Dojde tudíž i ke změnám ve složení Evropské komise, která doposud čítá 19 komisařů a jednoho předsedu Komise (Romano Prodi), kteří jsou nominováni dohodou členských zemí na 5 let. Dle stávajících pravidel může každý členský stát EU nominovat jednoho člena Komise, velké státy (SRN, Francie, Itálie, Spojené království a Španělsko) dva. Po vstupu 10-ti nových členů se však předpokládá, že Komise bude mít 25 komisařů, každá země jednoho. Tato nominace podléhá schválení Evropským parlamentem.

Podle smlouvy z Nice by každá členská země napříště měla nominovat jen jednoho komisaře. Členská země navrhne vhodného a kvalifikovaného kandidáta. Nominace tzv. přechodných komisařů za nové členské státy (tj. ode dne vstupu nových zemí do dne svolání nově jmenované Komise na podzim 2004) proběhne do konce ledna 2004. Do konce března se k nominacím vyjádří předseda Komise (musí souhlasit) a konec dubna bude vyhrazen pro schvalovací proceduru na půdě Evropského parlamentu.

Předpokládá se, že komisaři přechodné Komise budou od 1.5. 2003 přiřazeni ke stávajícím komisařům a budou bez portfolia. Skutečně plnohodnotná bude až Komise EU25 od podzimu 2004. Do té doby bude zapotřebí přerozdělit tzv. "portfolia", tedy oblasti působnosti komisařů, vzhledem k jejich novému počtu. Nové členské státy nejsou povinny navrhnout téhož kandidáta do Komise přechodné a do Komise plnohodnotné (tj. od podzimu 2004). Přechodný český komisař může být, pokud prokáže své kvality, potvrzen.

Obecně lze říci, že kvalifikačními předpoklady pro obsazení míst komisařů budou zejména:

· schopnost artikulovaně se vyjadřovat a argumentovat

· připravenost k tvrdé práci a potřebné profesionální dovednosti

· odbornost v příslušné problematice v míře a formě, která umožní rychlé získání respektu

· smysl pro politické aspekty práce, který nemusí být nutně výsledkem aktivního působení v politice, ale musí obnášet cit pro řízení agendy v politických souvislostech

· manažerské schopnosti pro řízení složitých úředních systémů i personálních a finančních stránek fungování EK

Při obsazování postů komisařů je zájem zvýšit počty žen v komisi.

MZV ČR

obsah | Česká republika