Spor kolem sudetoněmecké kanceláře

Minulý týden informoval předseda sudetských Němců Bernd Posselt o úmyslu otevřít v praze kancelář tohoto krajanského sdružení.

Někteří pamětníci druhé světové války s tím však nesouhlasí. "Bylo by to pošpinění památky 360.000 československých obětí nacismu," tlumočila názor členů Českého svazu bojovníků za svobodu jeho předsedkyně Anděla Dvořáková. Sudetoněmecké sdružení má podle ní revanšistický program a zpochybňuje výsledky druhé světové války. S jejím názorem však nesouhlasí bývalý šéf svazu Jakub Čermín. Podle něj by naopak otevření sudetoněmecké kanceláře mohlo přispět k usmíření mezi Němci a českou společností. Úkolem sudetoněmecké reprezentace v Praze by podle předsedy sdružení Posselta mělo být zejména navazovat užší kontakty s českými politiky a přispívat k lepší vzájemné informovanosti.

Sudetští Němci predevším požadují, aby Česká republika zrušila takzvané Benešovy dekrety, které po válce umožnily vyvlastnění jejich majetku a odsun. Chtějí se domoci také odškodnění za majetek, který jim byl na základě dekretu zabaven. Po německé a rakouské vládě přitom požadují, aby v případě neúspěchu při dvoustranných jednáních zablokovala přijetí České republiky do Evropské unie.

ZDENKA KUCHYNOVÁ, RADIO PRAHA

obsah | Česká republika