ČR získá od EU nakonec sto miliard

Během prvních tří let členství v Evropské unii by Česká republika měla z Unie čerpat 3,35 miliardy eur (přes sto miliard korun). Z toho 2,603 mld. eur (78 miliard) představuje zhruba sumu prostředků, kterou by ČR mohla čerpat na zemědělství (tržní opatření, přímé platby, rozvoj venkova atd). Vyplývá to z materiálů zpracovaných ministerstvem zahraniční, které má Právo k dispozici.

Do rozpočtu EU by naše země dodala přes 77 miliard korun (2,574 mld. eur). Účetní rozdíl 776 miliónů eur očištěný od různých kompenzací představuje čistý výnos 747,1 miliónu eur, což je zhruba 22 miliard korun. Během kodaňského summitu se totiž podařilo dojednat další finanční prostředky, které zlepší situaci České republiky, respektive sníží dopad povinností spojených s členstvím v EU pro státní rozpočet. V Kodani se rozdělilo mezi devět kandidátských zemí (vyjma Polska) dalších 200 miliónů eur (6 mld. korun). Klíčem pro rozdělení byla výše hrubého domácího produktu. Česká republika tak získala dalších 63,1 miliónu eur (1,9 mld. Kč).

Dále bylo rozděleno 100 miliónů eur (3 mld. korun) mezi tři kandidátské země - ČR, Slovinsko a Maltu. Naše republika získala z těchto peněz 20 miliónů eur (600 miliónů korun). Celkově se tedy finanční situace naší republiky zlepšila o 83,1 mil. eur. ČR navíc vyjednala přesun 100 miliónů eur do položky tzv. rozpočtových kompenzací.

Finanční rámec rozšíření pro ČR (v miliónech eur)

2004 2005 2006 celkem

platby ČR do rozpočtu EU 623 963 988 2574

příjmy ČR z rozpočtu EU 801 1255 1294 3350

celkem +178 +292 +306 +776

(zr), PRÁVO

obsah | Česká republika