Rómovia zo SR využívajú azylové konanie

Zvýšený záujem slovenských Rómov o azyl v Česku zaznamenalo v júni české ministerstvo vnútra. Z oficiálnych publikovaných údajov tohto rezortu vyplýva, že v júni požiadalo o azyl v ČR 69 občanov SR a za celý tento rok už 201 občanov SR. Je to viac než za celý uplynulý rok.

Český minister vnútra František Bublan mieni, že slovenskí Rómovia žiadajú o azyl v Česku v dôsledku slovenských sociálnych reforiem. O azyl v Česku žiadajú hlavne obyvatelia sídliska Luník IX z Košíc. Podľa hovorkyne MV ČR Radky Kovářovej žiadatelia zo SR ako členskej krajiny EÚ vedia, že azyl nemôžu získať, ale azylové konanie využívajú na riešenie svojej sociálnej situácie. Žijú tu niekoľko mesiacov na naše náklady, konštatovala.

O tom, či ide o začiatok novej migračnej vlny slovenských Rómov, alebo iba sezónny výkyv, bude možné usudzovať až zo štatistík za ďalšie mesiace.

V januári bolo v ČR 15 slovenských žiadateľov o azyl, vo februári 27, v marci už 36, v apríli 28 a v máji podalo žiadosť o azyl v ČR 26 občanov SR.

V júni občania SR tvorili v Česku až 22 percent žiadateľov o azyl a v štatistike patrí Slovensku druhé miesto hneď za Ukrajinou, odkiaľ prišlo v júni do ČR 74 žiadateľov o azyl.

PRAVDA

obsah | Česká republika