Češi jsou skromní a neví o tom

Češi se vůbec neznají. Dokazuje to alespoň výzkum zveřejněný v americkém časopisu Science, podle něhož neplatí národní stereotypy. Například Češi si myslí, že jsou konfliktní a nepříjemní. Ve skutečnosti prý patří k nejvíce přátelským kulturám na světě. Mají ve světovém srovnání mimořádně vysoké skóre ve skromnosti a nesobeckosti.

Psychologové v mnoha zemích světa se spojili, aby v koordinaci s americkým Národním institutem stárnutí vypracovali dvě studie o 49 národech. Zkoumali asi 4000 lidí. Jedna studie dokumentuje, co si národy o sobě a o druhých myslí. Druhá pak, jaké skutečně jsou.

A tak se Angličané dozvěděli, že vůbec nejsou tiší, rezervovaní a usedlí, ale naopak patří k největším extrovertům a jsou mezi národy nejvíce nakloněni experimentům. Vůbec prý nejsou konvenční a novou zkušenost vítají.

Jsou tedy Skotové na peníze?

Američané si o sobě myslí, že jsou převážně vlídní a otevření až agresivní, zatímco Kanaďané se považují za ústupné - při tom testy potvrdily stejnou míru této proměnné, která je u obou národů nad mezinárodním průměrem. Indové si o sobě myslí, jací jsou světáci, ale ve skutečnosti jsou prý mnohem více v zajetí konvencí než zbytek světa. Také Italové prý nejsou takoví playboyové, jak si o sobě myslí.

Autoři výzkumu zdůrazňují, že národní stereotypy nenesou v sobě ani zrnko pravdy. "Tím se liší například od stereotypů týkajících se pohlaví, které rozdíly mezi muži a ženami sice přehánějí, ale něco na nich je," říká doktor Robert McCrae, který výzkum koordinoval.

Výjimkou mezi národními mýty jsou Australané, kteří si o sobě myslí, že jsou extrovertní a podle průzkumu skutečně jsou. Výzkum neukáže, jak je to se vztahem Skotů k penězům, protože Skotové zkoumáni nebyli.

LIDOVKY

obsah | Česká republika