Sněmovna vrátila vládě rozpočet

Sociálně demokratická vláda ČR předložila Poslanecké sněmovně ve čtvrtek 18. 10. první návrh rozpočtu na příští rok. Ten byl podle očekávání po zdlouhavém projednávání a hlasování vrácen k přepracování. Přesto se však, podle slov premiéra Miloše Zemana, o žádný krach rozhodně nejednalo.

"Vláda bude respektvat všechna přijatá usnesení, chci zdůraznit všechna," potvrdil blahosklonně předseda vlády. Následně na to poděkoval poslancům za racionální a zodpovědný přístup k hlasování a za zamítnutí "zlomyslných návrhů, které by znemožnili rozpočet sestavit a vedly by tak k rozpočtovému provizoriu." Tyto "zlomyslné návrhy", vycházející z řad Čtyřkoalice, se týkaly převážně toho, že by se do rozpočtu měly započítat pouze běžné, nikoliv mimořádné příjmy, dále také respektování doporučení EU o snižování deficitů veřejných rozpočtů a nezahrnutí splátky ruského dluhu jako příjmu. V těchto bodech podpořil vládnoucí ČSSD "opoziční partner" ODS a společnými silami tak získali při hlasování převahu.

"Je vidět, že Opoziční smlouva funguje," trpce okomentoval tento vývoj předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda. Dalším dílčím úspěchem menšinové vlády byla skutečnost, že ve Sněmovně neprošlo zamítnutí rozpočtu jako takové, ale formulace, že "Sněmovna vrací vládě návrh státního rozpočtu," kterou navrhl komunistický poslanec Svatomír Recman. To dává poměrně slušnou naději k budoucímu schválení rozpočtu.

Na spokojené plácání po ramenou to však pro Sociální demokracii zatím také ještě není. Čeká je teď obrovský díl zodpovědné práce, kdy by se měli pokusti vyjít vstříct všem požadavkům, na kterých se Sněmovna usnesla. Hlavním bodem je celkové zreálnění příjmů rozpočtu a částečná změna jejich struktury. V konkrétních případech se jedná například o zvýšení příjmu krajů, zvýšení rozpočtu vysokých škol (v návaznosti na nespokojenost a protesty, jenž se v tomto resortu začínají navršovat), použití příjmů státního majetku přednostně na úhradu státního dluhu a v neposlední řadě také o posílení nezbytných výdajů v resortech vnitra, obrany a zahraničních věcí v důsledku komplikované mezinárodní situace. To byla rovněž jedna ze skutečností, které byly vládě vytýkány nejčastěji, a sice to, že v návrhu pružně nezareagovala na události kolem stávajícího mezinárodního boje proti terorismu. Podle předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka by měl nový rozpočet reflektovat "nové skutečnosti" a předcházet řadě nečekaných událostí, jež mohou v příštím roce nastat. Předseda Sněmovny a ODS Václav Klaus to vidí jako vždy věcně a realisticky. "Tomuto návrhu předcházely desítky jednání všech politických stran. A v těch by se mělo pokračovat i nadále," prozradil novinářům. "Vláda nemůže počítat s tím, že teď během pár dnů úředníci návrh přepíší a pak nám ho sem, jako by se nechumelilo, předají." Tak si tedy počkejme, kam ona komunikace napříč politickým spektrem, nakonec povede. ČSSD a ODS doufají, že ke schválení rozpočtu, Čtyřkoalice doufá zřejmě v pravý opak a v co doufají komunisté, zůstává, jako obvykle, pro všechny záhadou.

MARTIN PÍSECKÝ

obsah | Česká republika