Český a Slovenský rozhlas společně

Ve čtvrtek 24. ledna byla zástupci Českého a Slovenského rozhlasu podepsána smlouva o spolupráci na další tři roky. Slavnostní podpis se uskutečnil v rámci tiskové konference v budově Českého rozhlasu v Praze. Smlouvu podepsali generální ředitel Českého rozhlasu Ing. Václav Kasík a ústřední ředitel Slovenského rozhlasu PhDr. Jaroslav Rezník. Spolu s nimi se tiskové konference zúčastnili marketingový ředitel Slovenského rozhlasu PhDr. Ľubomír Zeman a ředitel Úseku programu ČRo PhDr. Josef Havel. Mezi oběma rozhlasy existuje dlouhodobá intenzivní spolupráce, nová smlouva znamená její prodloužení na období dalších tří let. Český a Slovenský rozhlas se v zájmu rozšiřování spolupráce a kulturní výměny mezi Českem a Slovenskem dohodly, že jako aktivní členové Evropské vysílací unie (EBU) budou rozvíjet bilaterální vztahy v oblasti rozhlasového vysílání. Obě strany se dohodly mimo jiné na bilaterální výměně vlastních rozhlasových programů, na realizaci Týdne slovenské kultury v Českém rozhlase a Týdne české kultury ve Slovenském rozhlase, na výměně hudebních těles, na organizaci společných "Zámeckých koncertů", na spolupráci v oblasti marketingu, vzájemných návštěvách redaktorů, stážistů, hostování režisérů a na podpoře vzájemné účasti svých pracovníků na festivalech, přehlídkách a podobných akcích.
(r)

obsah | Česká republika