Česko se obává přílivu Romů

V Česku rostou obavy z přílivu slovenských Romů, k němuž by mohlo dojít v souvislosti s rabováním a nepokoji na východním a středním Slovensku. Podle policejních a bezpečnostních expertů nelze vyloučit, že se do pohybu dá až 130 tisíc slovenských Romů.

"Sociální dávky jsou letos Slovensku drasticky nízké. To spolu s represemi proti pachatelům rabování a s násilnými vyděračskými metodami romských lichvářů (úžerníků, kteří tvoří stovky klanů -"fajtů", pozn. red.) může uvést do pohybu až 130 tisíc z celkového počtu 380 tisíc slovenských Romů," řekl Právu bezpečnostní expert ministerstva vnitra.

První nápor Romů prchajících ze Slovenska může vážně zasáhnout Ostravu a další moravská města i obce při hranicích.

Místopředseda vlády pro lidská práva Petr Mareš (US-DEU) se rozhodl ve středu na večerním jednání vlády vyzvat ministra vnitra Stanislava Grosse a ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha, aby připravili odhad možných následků, které by mohl mít vývoj na Slovensku.

"Domnívám se, že systém včasného varování, který jsme zatím vytvořili, by v tuto chvíli měl fungovat natolik, že kdyby to nebezpečí akutně hrozilo, tak bychom o tom měli vědět," odpověděl Mareš na otázku, zda by se česká strana stihla na případný příchod slovenských Romů připravit. Příští týden Mareš chce situaci projednat se slovenským vicepremiérem pro integraci Pálem Csákym.

Gross vydal pokyn sledovat situaci

Ministerstvo vnitra zatím informace o hrozbě romské invaze ze Slovenska nemá. Obavy obyvatel Česka z migračního náporu slovenských Romů označilo za neodůvodněné. "Ministerstvo vnitra nemá žádnou informaci o tom, že by do České republiky mířila migrační vlna ze Slovenska," řekla mluvčí ministerstva vnitra Marie Masaříková. Podle policejních zdrojů nám nehrozí ani přenesení rabovací vlny, kterou nyní vedou Romové na Slovensku jako údajný protest proti snížení sociálních dávek.

Ministr vnitra Stanislav Gross přesto vydal pokyny pohraniční policii, aby v případě přílivu lidí ze Slovenska jeho úřad informovala. "Český stát by přijal další opatření v okamžiku, kdy by se romské skupiny chystaly hranice překročit .Zákon umožňuje požadovat po každém, kdo chce překročit hranice, doklady o zdravotním pojištění, minimální hotovost nebo pozvání," zdůraznil Gross.

Bezpečnostní expert ministerstva vnitra Právu řekl, že na rizika byla již loni v září upozorněna vláda v "analýze soudobé migrace a usazování příslušníků romských komunit ze SR na území ČR". "Analýza výslovně uvádí, že Česká republika je pro slovenské Romy přirozeně atraktivní z důvodů silných rodinných vazeb s příslušníky romských komunit v České republice, kteří jsou sami v drtivé většině etnicky slovenští Romové, jazykové příbuznosti a šancí pro sociální vzestup. Česká republika je v očích romských migrantů ze Slovenské republiky jakousi zemí zaslíbenou," dodal expert.

Nesplněný úkol

Autoři analýzy vládě doporučili zpracovat prognózu vývoje migrace ze Slovenské republiky do České republiky, jejího vlivu na sociální systém v České republice a přijmout opatření omezující destabilizaci sociální sítě. Prognóza dosud není.

Vláda loni ve svém usnesení uložila zpracovat "Systém včasného varování pro situace náhlého zvýšení počtu migrantů ze SR do ČR". Úkol nebyl splněn.

"Systém je dosud ve fázi příprav. Předpokládám, že jeho realizátorem bude Mezinárodní organizace pro migraci ve spolupráci s nestátními organizacemi. Vše se bude odehrávat ve spolupráci se slovenskou stranou," sdělil Právu první náměstek ministra vnitra Miloslav Koudelný. Zdůraznil, že "v tuto chvíli nedisponuje informacemi, které by vedly k závěru, že v následujících týdnech dojde k migraci většího počtu Romů z oblasti východního Slovenska do České republiky".

PAVEL BLAŽEK, PRÁVO

obsah | Česká republika