Do Česka míří robotická chirurgie

Pražská Nemocnice Na Homolce připravuje letos pět výjimečných projektů - některé z nich jsou unikátní nejen v rámci ČR, ale i Evropy. Stát by měly minimálně 90 miliónů korun.

"Dlouhodobě podporujeme komplexní rozvoj našich specializovaných programů. Jde při tom hlavně o zvyšování kvality péče o nemocné. Samozřejmě že inovace musí být i ekonomicky efektivní," vysvětlil ředitel nemocnice doktor Oldřich Šubrt.

Přesnější robot

Homolka by se ráda stala školicím centrem pro robotickou chirurgii. Operační robot je založen na principu multimotorického víceramenného systému, který tvoří kamera a nástroje, systémového počítače a pracoviště operatéra, který na dálku robota ovládá.

"Robot dokáže operovat v místech, kam se lidská ruka nedostane, operuje s větší přesností než ruka chirurga, maximálně zvyšuje bezpečnost operace a zkracuje dobu léčení," uvedl ředitel Šubrt.

V současné době se robotické operační systémy, jejichž cena se pohybuje kolem 45 miliónů Kč, používají na předních pracovištích ve světě, v České republice však zatím chybějí.

Katétr navigovaný magnetem

V kardiologii plánuje Homolka zavedení systému magnetické navigace pro srdeční katetrizace.

Donedávna však kardiologové zaváděli katétry (tenké hadičky k vyšetření i léčbě) do tepen pouze manuálně. Posledním pokrokem je katétr navigovaný magnetem, jehož výhodou je, že se dostane i do hůře dostupných či dosud nedostupných oblastí tepen. Jeho pohyb je na milimetr přesný a dávka rentgenového záření, které jsou během zákroku vystaveni pacient i personál, je menší.

V Evropě disponují magnetickou navigací jen tři pracoviště v Německu a v Nizozemsku a pořízení takového systému přijde cca na 50 miliónů Kč. Pokud jej Homolka získá, stane se zároveň školicím centrem magnetické srdeční navigace pro země střední a východní Evropy.

Spánková laboratoř

Epileptologické centrum Nemocnice Na Homolce připravuje rozšíření diagnostického komplexu o speciální spánkovou laboratoř, která má v posledních letech stále větší význam nejen pro diagnostiku různých typů poruch spánku, syndromu spánkové apnoe, tedy poruchy dýchání během spánku, či syndromu neklidných nohou, ale přesahuje i do dalších medicínských oborů.

Do pětice letošních projektů patří také vybudování tkáňové banky cévních štěpů, jež by pomohla řešit problematiku infekce cévních protéz, a vznik genetické laboratoře.

VÁCLAV PERGL, PRÁVO

obsah | Česká republika