První český "dino": je tu další kost

Zkamenělé dinosauří kosti a zuby žraloka. I takové stopy dávných časů se podařilo paleontologům nalézt v českém vnitrozemí.

Český dinosaurus žil v oblasti dnešních Mezholez na Kutnohorsku. Obýval velký středoevropský ostrov uprostřed mělkého křídového moře. Když uhynul, jeho mrtvolu spláchlo moře. Ani po smrti neměl klid. Dříve než ho pohřbily plážové písky, mršinou se živili žraloci. Tělo iguanodona roztrhali a roznesli do všech stran. Pak bouře vyvrhla zbytky dinosaura na písčitou pláž. Nános sedimentů je rychle pohřbil - díky tomu se zachovaly v tomto nezvyklém prostředí.

Příběh prvního českého dinosaura, který byl kdy na území České republiky nalezen, odkrývají paleontologové, geologové a geochemici z Přírodovědecké fakulty UK již dva roky - od chvíle, kdy amatérský hledač Michal Moučka nalezl zkamenělou dinosauří stehenní kost.

Nález je výjimečný i v evropském měřítku. Vyplnil totiž mezeru 30 milionů let, kdy v Evropě dinosauři zatím zcela chyběli (velkou část kontinentu tehdy pokrývalo moře). Starší nálezy dinosaurů jsou známé z Belgie, Anglie, Francie, Španělska, mladší z Rumunska. Stáří českého ještěra je, jak napověděly mořské fosilie mlžů a hlavonožců, kolem 94 milionů let.

Paleontologové začali hned po objevu kosti hledat další pozůstatky v plážových píscích. V místě nálezu vyhloubili dva metry hlubokou štolu, navrtali sondy a pomocí radiometru měřili úroveň radioaktivity. Iguanodonní kost je totiž mírně radioaktivní a přístroje jsou schopné odlišit radioaktivitu kostí od přirozeného pozadí dané lokality. Nalezli však jen valouny ruly a trsy korálů a velkých mlžů - právě to napovědělo vědcům, že dinosaura vyvrhla a pohřbila pod pískem bouře.

Zároveň odborníci zkoumali vzácnou kost. Pod dvou letech bádání mohou říci, že český dinosaurus patří do čeledi býložravých iguanodonů. Tito živočichové žili v oblasti výskytu slanomilných nahosemenných dřevin rodu Frenelopsis, které rostly v tehdejších příbřežních oblastech v období svrchního cenomanu.

Nalezená kost patřila relativně mladému jedinci malého vzrůstu. Vysoký byl jen půldruhého metru, na délku měřil nejvýš čtyři metry. "Patřil k ostrovní zakrslé formě, která měla díky malému prostoru omezené zdroje potravy a malou populaci," vysvětluje paleontolog Martin Košťák.

Žraločí účast na příběhu připomínají okusy a vrypy na kosti. A potvrdil ji další soukromý sběratel, Jan Batelka, když narazil na důkaz: v písčitém sedimentu nalezl zuby dvou druhů žraloků - Credotus a Cretoxyrhina. Paleontolog Martin Mazuch experimentálně prokázal, že mrtvé tělo dinosaura se skutečně stalo kořistí mrchožroutů. Jen další kosti či šupiny iguanodona se nedařilo přes všechnu snahu najít. "Už jsme pohřbívali myšlenku, že ještě něco najdeme," vzpomíná Martin Mazuch.

Pak přišel květen 2005 a povinná exkurze studentů pedagogické fakulty na lokalitě. Vedl ji paleontolog Václav Ziegler. "Hledal jsem nahoře křídové plže a studenti dole ve štole náhle objevili vyčnívající kousek kosti," vzpomíná Ziegler. "Půjčili mi nůž a já vyškrabal z pískovcové zdi další kost," vypráví o nálezu druhého kousku dinosaura. Ukázalo se, že nalezená kost je úlomek prstního článku. "Nevíme, zda pochází od stejného jedince, ale při těchto kusých nálezech je to i docela možné," vysvětluje nález Martin Košťák. Stejně tak je nyní pravděpodobné, že v sedimentu byla původně uložena přinejmenším celá končetina. Výzkum tedy nadějně pokračuje...

Mongolská expedice

Nález u Kutné Hory byl prvním a zatím jediným objevem pozůstatku těla dinosaura na území ČR. Předtím byl znám jen otisk nohy veleještěra v triasových vrstvách na Broumovsku. Nadějné jsou i lokality kolem řeky Doubravky a Železných hor.

Čeští paleontologové se však letos vydají za dinosaury i do světa. Na největší expedici v historii, do pouště Gobi. Česko-mongolská paleontologická výprava potrvá čtyři roky. "Kompletní kostra dinosaura v České republice dosud chybí a my doufáme, že ji získáme a přivezeme," vysvětluje paleontolog Martin Košťák, který bude členem první prospekční výpravy do oblasti mongolského Nemegtu v červnu tohoto roku.

Po několikaleté práci v terénu mongolská vláda obvykle vývoz dinosaura povoluje. Možný je odkup, dlouhodobá výpůjčka nebo dar - varianty jsou v jednání, jak vysvětluje Košťák.

Český dinosaurus

V roce 2003 našel amatérský paleontolog nedaleko Mezholez u Kutné Hory stehenní kost dinosaura. Byl to první nález na území České republiky. V loňském roce vědci určili: Kost je stará 94 milionů let, tehdy se rozprostíralo v místech nynější české kotliny mělké křídové moře. Kost patří býložravému iguanodonu. Ještěr byl dlouhý asi 3,5 metru a vysoký 1,5 metru. Když uhynul, spláchlo jej moře, bouře pak vyvrhla zvíře znovu na břeh. Vrypy na povrchu kosti svědčí o tom, že jeho mrtvolu roztrhali žraloci. Loňský rok přinesl další unikátní objev: ve stejné usazenině nalezl paleontolog Václav Ziegler úlomek prstního článku, téměř jistě patří stejnému jedinci. Je pravděpodobné, že v sedimentu byla původně pohřbena celá končetina. Co přinese další pátrání? Podaří se najít další kosti českého dinosaura?

EVA BOBŮRKOVÁ

obsah | Česká republika