Mezi nejbohatší regiony EU se z nováčků dostala jen Praha

Nejbohatším regionem z desítky nových členských zemí Evropské unie je Praha. Pronikla do 37 nejzámožnějších oblastí společenství hodnocených statistickým úřadem EU Eurostat. Podle zprávy jsou na tom, co se týče peněz, nejlépe obyvatelé Londýna, naopak nejchudší jsou Poláci z Lublinského vojvodství.

Eurostat porovnával podíl hrubého domácího produktu s přihlédnutím ke koupěschopnosti celkem v 254 regionech rozšířené EU.

Podle průzkumu může Praze z regionů desítky nových zemí Unie konkurovat jen slovenská metropole Bratislava.

Vyhrál Londýn

Ze srovnaní nejlépe dopadl Londýn, na jehož obyvatele připadl více než trojnásobek průměru EU (315 procent). Následovaly Brusel (234) a Lucembursko (215 procent).

Dobře jsou na tom také obyvatelé v německém Hamburku a ve francouzské oblasti Ile de France. Práh 125 procent průměru překročilo 37 regionů, nejvíce z Británie (7), Německa (6), Itálie (6), Nizozemska (4) a Rakouska (4). Z desítky nováčků se do této společnosti dostala pouze Praha (153 procent). Eurostat nicméně připouští, že v některých případech, třeba právě britské metropole, mohou být údaje nadhodnoceny zásluhou dojíždějících pracovníků z okolních regionů. Tam naopak data vyšla podhodnocena.

Nárok na peníze

Pod 75 % průměru spadlo 59 regionů: všech 16 polských vojvodství; všechny české a slovenské kraje s výjimkou Prahy a Bratislavy; celé Maďarsko s výjimkou župy v okolí Budapešti či kompletní Pobaltí a Malta.

Dobře si nevedlo ani pět řeckých regionů, čtyři italské a portugalské, dva španělské a po jednom z Belgie a Británie. Zcela nejhůř dopadlo východopolské Lublinské vojvodství s necelou třetinou průměru (32 procent). Jen o pár procent jej přitom předstihly čtyři další polské regiony. Zmíněné oblasti může ovšem potěšit, že mají nárok na největší díl regionální pomoci z pokladny EU.

Eurostat vycházel z národních statistik za rok 2002.

EUROSTAT, NOVINKY

obsah | Česká republika