Praha je o polovinu bohatší než průměr EU

Praha, třinácté největší město v dnešní Evropské unii, je výrazně bohatší nejen než zbytek republiky, ale i než většina EU. Hrubý domácí produkt, kterým ekonomové souhrnně vyjadřují celkový objem ekonomické aktivity, je v Praze v přepočtu na jednoho obyvatele o 64 procent vyšší než je průměr EU. Je dokonce vyšší než průměr v patnácti původních státech Evropské unie.

Česká ekonomika se pomalu přibližuje úrovni Evropské unie. V přepočtu na obyvatele dosáhlo bohatství Česka v roce 2003 téměř 73 procent průměru současné EU.

Hlavním důvodem přibližování k EU však nejsou úspěchy tuzemské ekonomiky, ale letošní rozšíření unie o chudší státy, které výrazně zamíchalo předchozí statistikou včetně údajů o průměrném HDP unie. Praha se tak dostala na téměř 164 procent unijního průměru. Hlavní město ČR je suverénně nejbohatším regionem z desítky nových členů EU a jednou z nejbohatších oblastí celé EU.

Bohatství jen na papíře

Praha však podle expertů nevytváří takové bohatství, jak by se na první pohled mohlo zdát. Mnoho českých firem má totiž v Praze pouze administrativní sídlo a ve skutečnosti působí ve středních Čechách nebo třeba na opačném konci republiky. Statisticky se však jejich činnost počítá do bohatství Prahy.

Mezi hrubým domácím produktem Prahy a ostatních českých regionů zeje hluboká propast. Zatímco na jednoho Pražana připadá HDP ve výši téměř 564 tisíc korun, na obyvatele dalších krajů připadá výkon kolem 200 tisíc Kč. Metropole se také podílí jednou třetinou na všech investicích v ČR.

Vzestup jižní Moravy

Úroveň ostatních českých krajů je vzácně vyrovnaná a pohybuje se od 55,7 procenta u Olomouckého kraje do 67 procent v Plzeňském kraji. Největší skok kupředu udělal za posledních pět let jihovýchod republiky, tedy Vysočina a Jihomoravský kraj. Naopak HDP Karlovarského kraje za tuto dobu vzrostlo jen nepatrně a Ústecko dokonce mírně propadlo.

Podle ekonoma České spořitelny Petra Zahradníka se začíná řada českých krajů přibližovat hranici 75 procent průměrného HDP unie. Některé by tuto hodnotu mohly překročit již v dalším rozpočtovém období EU na léta 2007 až 2013 a poté by tak ztratily nárok na největší část peněz z evropských fondů.

Ke statistickému růstu bohatství českých regionů navíc přispěje předpokládané další rozšíření EU o Bulharsko, Rumunsko a případně Chorvatsko. Tyto chudé státy opět sníží průměrné bohatství unie a Česko se v očích statistiků opět posune mezi bohatší státy.

LIDOVKY

obsah | Česká republika