Na památku papeže se rozezněly zvony

Zvony katolických kostelů v Česku se 4. 4. 2005 v poledne na pět minut rozezněly a uctily tak památku zesnulého papeže Jana Pavla II. Smrt papeže vyvolala pohnutí milionů věřících na celém světě. V Česku byly papežově památce věnovány dnešní pravidelné ranní mše.

Za papeže se v posledních dnech jeho života veřejně modlily tisíce katolíků. Shromáždění věřících plnila náměstí a kostely i po jeho smrti.

Při mších byla připomínána papežova odvaha, s kterou přistoupil k proměně církve a prosazoval dialog mezi různými vyznáními, i jeho statečný souboj se smrtí.

Za papeže jsme vděčni, byl to velký člověk, shodují se v reakci na úmrtí Jana Pavla II. církevní hodnostáři Miloslav Vlk a Jan Graubner, katoličtí arcibiskupové z Prahy a Olomouce.

"Zemřel především velký člověk, velký křesťan," reagoval český katolický primas kardinál Miloslav Vlk v prohlášení poskytnutém agentuře. Podle předsedy České biskupské konference Jana Graubnera se papež zapsal do dějin jako ten, kdo svým vlivem stál vždy na straně lidských práv, svobody a míru, jako ten, kdo přispěl k pádu komunistické totality, hájil kulturu života a budoval civilizaci lásky.

Tato chvíle prožívaná ve víře a lásce není tragická. Naše srdce je plné vděčnosti, že Bůh dal dnešní církvi tak velikého papeže, a plni naděje se díváme do budoucnosti," uvedl Vlk.

Klaus: Odešla jedna z nejvýznamnějších osobností soudobého světa

Více než čtvrtstoletí považoval prezident Václav Klaus zesnulého papeže Jana Pavla II. za jednu z nejvýznamnějších osobností soudobého světa. Prezident to uvedl v prohlášení, které dnes vydal k sobotnímu úmrtí hlavy římskokatolické církve.

"Byl to moudrý a citlivý člověk, který celý svůj život obětoval ideálům lásky k člověku, ideálům lidské dobroty, pokory a pomoci slabším, ideálům lidské svobody, důstojnosti a odpovědnosti," napsal český prezident.

Připomněl rovněž, že papež Jan Pavel II. zásadním způsobem ovlivnil boj za demokracii v zemích komunistického bloku a že je i jeho zásluhou, že tyto země už 15 let žijí svobodně.

Václav Klaus poukázal také na to, že v době rostoucí relativizace hodnot papež pevně stál na straně základních principů křesťanské víry, jež jsou podle Klause jedním z pilířů současné civilizace.

Podle Klause byl Jan Pavel II. i velmi lidskou osobností, zajímal se o problémy prostých lidí a žil v kontaktu s moderním světem.

"Jako první slovanský papež měl velmi blízký vztah k naší zemi a ke všem jejím občanům bez rozdílu jejich světového názoru. Jeho osobní zkušenost byla s tou naší velmi podobná," uvedl prezident Klaus krátce poté, co Vatikán v sobotu večer oznámil papežovo úmrtí.

Havel: Jan Pavel II. zemřel jako mučedník

Bývalý český prezident Václav Havel nazval papeže Jana Pavla II. "skvělým člověkem s velkým charismatem", jenž zásadním způsobem ovlivnil budoucí osud a politický řád dnešního světa. Papeže pocítil "jako svého moudrého a chápajícího zpovědníka", z něhož čerpal naději, že život má smysl. S hlubokou úctou se vyslovil o tom, jak Jan Pavel II. zápasil se svojí dlouhou nemocí, "protože život je největší dar, jaký nám byl dán".

K papežově úmrtí se Havel vyslovil ve Washingtonu, kde je nyní na studijní cestě. Havel zpomněl na rok 1978, kdy se krakovský kardinál Karel Wojtyla stal papežem. "Nesmírně jsme se tehdy radovali, ba myslím, že jsme dokonce radostí tančili. Cítili jsme totiž nejen to, že na papežský stolec dosedá vskutku skvělý člověk s velkým charismatem, který otevře dveře k nevídané renesanci křesťanství a skrze ni vůbec lidské duchovnosti, ale který zásadním způsobem ovlivní i budoucí osud a politický řád dnešního světa," uvedl.

Jako československý i český prezident se Havel s Janem Pavlem II. několikrát osobně setkal, a jak uvedl, i osobně sblížil. "Tato pozdější zkušenost mi mnohonásobně potvrdila oprávněnost naší radosti. Setkal jsem se s člověkem, kterého jsem okamžitě pocítil jako svého moudrého a chápajícího zpovědníka. Bylo velkým štěstím ocitat se v jeho blízkosti a čerpat z něj naději, vůli k životu a jistotu, že život má smysl," napsal bývalý prezident Havel.

"Jan Pavel II. zemřel jako mučedník, který dokázal způsobem, jímž prožíval neodvratný osud, ukázat nám všem, že není jen důležité přijmout svou smrt, ale že je neméně důležité do poslední vteřiny bojovat za to, aby člověk žil, protože život je největší dar, jaký nám byl dán," prohlásil Václav Havel.

LIDOVKY

obsah | Česká republika