Vznikne Palác občanské společnosti?

Všechno nasvědčuje tomu, že bezpečnostní situace patrně povede k přestěhování Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda (RFE/RL) do jiných prostor. V této souvislosti přišel Slovensko-český klub s návrhem proměnit budovu bývalého Federálního shromáždění, ve které dosud sídlí RFE/RL, na Palác občanské společnosti. Tato jeho návrh vzešel z konzultací s celou řadou občanských iniciativ a začíná se kolem něj rozvíjet široká diskuse. "Tento krok by byl vstřícným gestem a velkou pomocí nejvýznamnějším neziskovým organizacím, nadacím a občanským sdružením, působícím v různých oblastech. Ty by mohly v budově nejen sídlit, ale i pořádat nejrůznější konference, semináře a jiné akce, které by nepochybně významně přispěly k propagaci České republiky a úrovně občanského dialogu v ní," uvedla předsedkyně Slovensko-českého klubu Naďa Vokušová. Současně dodala, že by bylo těžko přijatelné, aby byl objekt komerčně využit nebo prodán. Vzbuzovalo by totiž nepatřičné pochybnosti, kdyby měl stát nebo Praha z přestěhování významné instituce, jakou je RFE/RL, majetkový prospěch.
(vr)

obsah | Česká republika