Soud: Opočno patří státu

Renesanční zámek v Opočně na Rychnovsku by měl patřit Národnímu památkovému ústavu. Rozhodl o tom dnes rychnovský okresní soud. O zámek se od roku 1995 s památkovým ústavem soudí dcera původního majitele Kristina Colloredo-Mansfeldová. Rozsudek zatím není pravomocný, právní zástupce Colloredo-Mansfeldové se chce odvolat ke krajskému soudu.

Rychnovský soud svým dnešním verdiktem změnil své původní rozhodnutí, kterým Opočno Colloredo-Mansfeldové vydal. Stejně rozhodl i Krajský soud v Hradci Králové, ústavní soud však letos v lednu oba rozsudky zrušil a jednání vrátil na začátek.

"Majetek byl otci žalobkyně konfiskován v roce 1942 pro postoje nepřátelské říši a podle ústavního soudu to není rasová perzekuce, která by byla v případě splnění dalších podmínek důvodem k vydání majetku," řekl dnes samosoudce Ondřej Rott.

Přihláška k německému občanství zmizela

Ústavní soud při zrušení rozsudků týkajících se opočenského zámku potvrdil hranici pro vydávání majetku až od nástupu komunistického režimu. Před 25. únorem 1948 lze majetek vydávat jen v případech rasové genocidy či holokaustu. Ústavní soud rozhodnutí soudů zrušil mimo jiné právě kvůli špatně vyhodnoceným důkazům o národní příslušnosti otce majitelky zámku. Podle něj například soudy nepřihlédly k faktu, že Josef Colloredo-Mansfeld ve svém signovaném životopise z roku 1945 sám potvrdil vyplnění dotazníku ke stanovení německé národní příslušnosti.

Soudce Ondřej Rott nařídil v roce 2002 vydat zámek Kristině Colloredo-Mansfeldové, protože se neprokázalo, že by původní majitel zámku Josef Colloredo-Mansfeld československé státní občanství pozbyl, jak tvrdili památkáři. "I nadále platí, že se u soudu neprokázalo, že by bylo otci žalobkyně odebráno československé občanství," řekl dnes při zdůvodnění rozsudku Rott. Sporná přihláška k německému občanství byla podle památkářů v letech 1945 až 1947 v pražském archivu, ale později zmizela.

Obě strany sporu dnes před soudem navrhovaly další doplnění dokazování, například požadovaly výslechy dalších dvou svědků, kteří měli doplnit informace ke studii o problematice válečných repatriací a také k dokumentu o rodu Colloredo-Mansfeldů, které jsou součástí spisu. "Provádění těchto důkazů by bylo nadbytečné," odmítl návrhy Rott.

Nedomlel: Odvoláme se

Právní zástupce Colloredo-Mansfeldů Vlastimil Nedomlel dnes řekl, že bude ve sporu pokračovat a podá odvolání ke Krajskému soudu v Hradci Králové. "Musíme rozbourat otázku konfiskace z rasových důvodů," řekl Nedomlel. Připravena bojovat o zámek je i zmocněnkyně Kristiny Colloredo-Mansfeldové Růžena Valášková. "Mě je osmdesát, ale věřím, že se konečného rozsudku dožiji," řekla Valášková. Kristina se dnešního líčení nezúčastnila, podle Valáškové je na jednom z řeckých ostrovů.

Rozsáhlý zámecký areál nyní vlastní Kristina Colloredo-Mansfeldová, která jej získala po rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové. Památkový ústav má od majitelky zámek pronajatý, platí ji zhruba čtvrtinu ze vstupného. "Zatím je situace taková, že s Kristinou Colloredo-Mansfeldovou je uzavřena dohoda o nájmu, v řízení se bude zřejmě pokračovat u Krajského soudu v Hradci Králové, případně dál, takže musí panovat současný stav. Obě strany ale deklarují, že zámek bude i nadále zpřístupněn veřejnosti," řekl právní zástupce památkářů Miloš Hošek. Zámek Colloredo-Mansfeldům zkonfiskovali v roce 1942 Němci, po roce 1945 připadl dekrety prezidenta Beneše do majetku státu.

Mansfeldové se po válce o majetek začali soudit, v roce 1948 po nástupu komunistického režimu emigrovali do Rakouska. Renesanční zámek v Opočně je dnes jednou z nejnavštěvovanějších památek v Královéhradeckém kraji, nabízí například unikátní obrazárnu a sbírku zbraní. Dědicové Colloredo-Mansfeldů usilují o rodový majetek již více než deset let. Kromě zámku a okolních pozemků se soudí o cenný kočár, sbírku obrazů a několik tisíc předmětů z mobiliáře zámku. Památkový ústav jejich hodnotu odhaduje na více miliardu korun.

ČTK

obsah | Česká republika