Odškodnění obětí okupace neprošlo

Vláda odmítla návrh poslanců ODS, aby oběti více než dvacetileté okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a jejich příbuzní měli nárok na finanční odškodnění. Odškodnění podle vládní mluvčí už vyřešila smlouva mezi bývalým Sovětským svazem a socialistickým Československem z konce roku 1968.

Bez ohledu na nesouhlasné stanovisko vlády bude o poslaneckém návrhu hlasovat parlament. Poslanci za ODS chtěli přiznat statisícové až milionové částky všem obětem okupace z řad občanů České republiky v době od srpna 1968 do června 1991, kdy ze země odešli poslední sovětští vojáci.

Odškodněni by měli být přímí příbuzní českých občanů, které okupanti zabili, a lidé, kteří byli zraněni nebo znásilněni. Příbuzní zabitých by podle ODS měli dostat milion korun, zranění a znásilnění lidé s trvalými následky půl milionu korun a ostatní zranění 100.000 korun.

Přes 70 obětí na životech

Počet obětí okupace není dodnes přesně znám. Z oficiálních pramenů je podle ODS zřejmé, že jen od začátku okupace 21. srpna 1968 do 9. září téhož roku zabili okupanti 72 lidí, těžce zranili 266 a lehce 436 občanů.

Návrh poslanců ODS navazuje na jiné podobné předlohy, které parlament přijal po roce 1989. Například před třemi roky schválil zákon, který umožnil odškodnění příslušníků československých zahraničních armád a spojeneckých vojsk v letech 1939 až 1945 a vdovy a vdovce po nich.

Více než rok starý je zákon, který umožnil odškodnit občany, kteří byli ve 40. a 50. letech minulého století odvlečeni do sovětských internačních táborů.

(r)

obsah | Česká republika