V Česku je druhá nejnižší úmrtnost novorozenců

Česká republika je podle mezinárodní organizace Zachraňte děti na druhém místě ve světě v nejnižší úmrtnosti novorozeňat ve věku do jednoho měsíce. Mezi 33 sledovanými vyspělými zeměmi světa ji předčilo pouze Japonsko.

S Českem jsou na stejné úrovni Finsko, Island a Norsko, a to s mírou úmrtnosti dvou dětí na tisíc novorozenců. Japonsko si udrželo prvenství s 1,8 dítěte na 1000 narozených dětí. Vyplývá to z tabulky Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2005 zveřejněné na internetových stránkách organizace Zachraňte děti.

Ze sledovaných rozvinutých zemích jsou na tom hůře například Spojené státy, kde umírá pět dětí na 1000 narozených. Na stejné úrovni jako USA jsou Maďarsko, Malta, Polsko a Slovensko. Skupinu 33 sledovaných "bohatých" států uzavírá Lotyšsko s mírou šesti úmrtí na 1000 narozených dětí.

V USA jde o zprůměrovaný výsledek vycházející z výrazného nepoměru mezi většinovou střední společenskou vrstvou a chudinou, k níž patří mnoho příslušníků národnostních menšin, lidí bez vzdělání a obyvatel odlehlých oblastí.

Dokument vydaný u příležitosti Dne matek, který připadá na příští neděli, poukazuje na propastný rozdíl mezi vyspělými státy a rozvojovým světem. Ve světě přijdou o život v prvním měsíci života čtyři miliony dětí, což je stejné množství jaké se narodí ročně ve Spojených státech. 99 procent dětí umírajících v této lhůtě je v rozvojových zemích.

Ze 78 sledovaných středně bohatých a chudých zemí světa má nejvyšší novorozeneckou úmrtnost Libérie s 65 úmrtími z tisíce novorozeňat do jednoho měsíce života. V zemi, kde jsou běžně donucovány k manželství dospívající dívky, každá šestnáctá žena zemře během těhotenství či při porodu.

Libérii následují ve vysoké novorozenecké úmrtnosti v těsném závěsu Afghánistán, Sierra Leone, Irák, Pákistán a Pobřeží slonoviny. Jde o země, kde zuří dlouholeté ozbrojené konflikty a kde je násilí páchané na ženách na denním pořádku.

Z dalších rozvojových zemí jsou na tom již mnohem lépe například Vietnam a Kolumbie, kde na tisíc narozených dětí jich do jednoho měsíce po porodu zemře 12. Tyto země poslední dobou rozšířily osvětu a více zajišťují předporodní péči a podporují služby porodních asistentek. Úmrtnost na podobné úrovni je v Mexiku, Brazílii, Jordánsku, Kazachstánu a Nikaraguy.

Nejvíce novorozenců umírá již první den v životě; každý rok to jsou až dva miliony dětí. Většině úmrtí se přitom dá lehce zabránit, ať již teplým zábalem, aby dítě neprochladlo, nebo použitím čistých nůžek k přestřižení pupeční šňůry.

V chudých zemích nemají těhotné ženy dostatečnou stravu. Půl milionu jich ročně zemře na těhotenské nebo porodní komplikace, a to protože jim není poskytnuta dostatečná péče před porodem, při něm či až po něm. Velké množství matek rodí doma v nepřítomnosti školených pomocníků.

Porod je ve většině rozvojového světa hrou se smrtí, jak pro matku, tak pro dítě, přestože 70 procentům úmrtí se dá zabránit, sdělila spoluautorka padesátistránkové zprávy o situaci dětí ve světě Anne Tinkerová, která vede kampaň za záchranu novorozeňat. Podle ní tajemstvím úspěchu je osvěta vedoucí k důsledné preventivní péči a zdravému stravování.

V řadě rozvojových zemí jsou na překážku také zaostalé kulturní zvyky. Každá pátá žena v subsaharské Africe přichází o jedno novorozeně, v jižní Asii je to každá sedmá.

LIDOVKY.CZ, ČTK

obsah | Česká republika