Nemocnice diskriminují cizince dvojími cenami

Bezmála pětadvacet tisíc korun zaplatila žena z Afriky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové za vyšetření kolene magnetickou rezonancí. Čecha by přitom totéž vyšetření, pokud by si ho musel zaplatit sám, stálo ve stejném zdravotnickém zařízení přibližně čtvrtinu.

České nemocnice, a to i ty státní, účtují cizincům jiné, vyšší ceny než Čechům. Namátkový průzkum zjistil tuto praxi v pěti z osmi oslovených nemocnic. Pouze v Oblastní nemocnici Příbram, akciové společnosti vlastněné Středočeským krajem, zaplatí pacient stejně bez ohledu na zemi původu.

Fakultní nemocnice Motol a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze nedokázaly ani za tři dny požadované informace vůbec dodat. Podle informací ale i ve Všeobecné zaplatí cizinci za stejný úkon více peněz než Češi.

Oslovení lékaři a odborníci soudí, že se nejspíš jedná o projev diskriminace, který je v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Ministerstvo zdravotnictví, které spravuje většinu oslovených nemocnic, slíbilo, že věc prošetří. "Pokud skutečně dochází ke stanovování různých cen za tytéž úkony pro Čechy a cizince, je to špatně. Řediteli odboru přímo řízených organizací jsme už dali zjistit, jaká je praxe a proč. Nemocnice by měly mít ceník, který není diskriminační v žádném směru," řekl mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt.

Ceny, které cizinec zaplatí za vyšetření, jež není hrazeno z jeho zdravotního pojištění (případně žádné pojištění, které by mohl v Česku uplatnit, nemá), se navíc nemocnici od nemocnice liší.

PETR KUČERA, LIDOVÉ NOVINY

obsah | Česká republika