Nejstarší Písmo v češtině

Poličské muzeum se může pochlubit unikátním nálezem. Jeho pracovníci objevili v depozitáři dva listy z nejstarší česky tištěné bible z roku 1488. Celá deset centimetrů silná kniha shořela při požáru, který v roce 1845 zdevastoval město. Jak to, že dva listy zůstaly ušetřeny, zůstane zřejmě navždy záhadou, řekl ředitel muzea David Junek.

"Listy ležely v depozitáři a dosud nebylo určeno, kam patří. Byly to pro nás zatím neznámé tisky a až nyní se podařilo určit, že jsou fragmentem bible z kostela svatého Jakuba, která shořela. Je možné, že listy byly uloženy v jiné knize, která oheň přestála," řekl Junek.

První česká (a vůbec slovanská) neilustrovaná tištěná bible - bible pražská z roku 1488 - je velkou vzácností, v Evropě se jich dochovaly pouze tři desítky. Poličské muzeum je hrdé i na její torzo se záhlavím 19. kapitoly knihy Sírachovec ze Starého zákona, psané ve staročeštině. Písmo je pečlivě tištěno a dobově typické je vynechávání místa na začátcích kapitol pro ruční vpisování červených a modrých iniciál.

"Je fantastické držet v rukou listy z bible, která je stará více než 500 let, a představovat si, kdo ji používal před námi a jaké osudy v té době mělo město Polička," popsal objev ředitel muzea. Starý tisk podle něj bude moci v budoucnu obdivovat i veřejnost. Zcela jistě bude součástí výstav zachycujících historii města.

"Mohla by být i ozdobou specializované výstavy. Ve sbírkách našeho muzea je například česky tištěná bible norimberská z roku 1540, bohatě ilustrovaná Melantrichova bible z let 1549 a 1557, vzácná Bible kralická z roku 1613 a řada dalších vzácných tisků," dodal Junek.

Nejstarší tištěná bible vyšla z dílny největší pražské tiskárny, která tiskla jen knihy v češtině a od r. 1488 s přestávkami fungovala do r. 1515. Podnikatelem tu byl Jan Severín kramář, staroměstský konšel. Označení "Severín kramář" znamenalo, že podnikatelem byl obchodník s různým sortimentem, což posilovalo stabilitu jeho i tiskárny. Bible pražská byla vytištěna na 610 listech o 44 - 48 řádcích textu řazeného do dvou sloupců. Celkem známe 72 kopií Pražské bible.

Vynález knihtisku byl průlom. První vyšla v tištěné podobě latinská bible Mazarinova, vydaná v letech 1452 - 55 v Mohuči, jen o dvacet let později přišel český prvotisk Nového zákona, pořízený v neznámé české tiskárně. Češi předstihli jejím dalším vydáním většinu evropských zemí: Nový zákon byl před rokem 1501 vytištěn jen v němčině a francouzštině. Celá bible byla u nás v 15. století vytištěna dvakrát: v roce 1488 Bible pražská a o rok později kutnohorská.

ČTK

obsah | Česká republika