Československý ústav zahraniční připravuje letní kurz češtiny

Kurzy, které umožňují potomkům Čechů z několika emigračních vln, žijícím v zahraničí, udržovat si znalost češtiny a získat nové vlastivědné poznání, patří po dlouhá léta k pravidelným akcím Československého ústavu zahraničního. Letos se bude kurz konat od 29. června do 20. července opět v klidném prostředí areálu České zemědělské univerzity v Praze 6 - Suchdole.

Další podrobnosti mohou eventuální zájemci o kurz získat v Československém ústavu zahraničním na adrese Karmelitská 25, 11831 Praha 1, telefon/fax: 00420257533732, e-mail: krajane@csuzkrajane.cz. Uzávěrka přihlášek je do 31. května 2006.

Skupinu z USA na kurz už po sedmnácté připravuje Tadeáš Poláček, který se už jak student zúčastnil prvního ročníku tohoto kurzu v roce 1972; dnes má přes padesát let a je zasloužilým učitelem češtiny v Texasu. Očekává se i účast studentů bohemistiky, kteří si na kurzy ČSÚZ přijíždějí obohatit slovní zásobu v některých oblastech svého zájmu. Pedagogové proto také přizpůsobují učební program výuky přáním a aktuálním potřebám studentů, a to je zřejmě jedním z důvodů obliby kurzů ČSÚZ.

Pedagogové z Univerzity Karlovy jsou proto připraveni jak na začátečníky, pro které je dorozumívacím jazykem angličtina, tak na studenty, kteří už za rok či dva začnou češtinu sami učit či se připravují na činnost překladatelů, tlumočníků či průvodců turistů.

Třítýdenní kurz účastníkům ovšem neposkytuje jen každodenní čtyřhodinové vyučování jazyka, jeho součástí je i bohatý vlastivědný program:
· návštěva Pražského hradu, Starého Města a Malé Strany, obrazáren, muzeí;
· přednášky o současné společenskopolitické situaci v ČR, o české hudbě a literatuře či eventuálně podle přání účastníků přednášky na další témata;
· do programu jsou zařazeny tři výlety mimo Prahu: do Karlových Varů, dále na jižní Moravu do Břeclavi, Valtic, Mikulova a Lednice, přičemž cestou si účastníci prohlédnou sklárny v Antonínově dole u Jihlavy; cílem posledního výletu jsou východní Čechy - Kutná Hora, zámek Kačina, Hradec Králové a zámek Častolovice;
· součástí kurzu je také návštěva opery nebo baletu v Národním divadle, představení Křižíkovy fontány a představení souboru lidových písní a tanců;

letos, na přání krajanů z USA, se účastníci kurzu půjdou podívat na vystoupení sokolů na strahovském stadionu a na další akce XIV. všesokolského sletu 2006. Někteří z nich budou dokonce sami cvičit.

ČESKÝ DIALOG

obsah | Česká republika