Pomoc krajanům v oblasti školství

V této části vládního programu pomoci krajanům je poskytováno 15 stipendijních míst ročně ke studijním pobytům v délce jednoho až dvou semestrů. Stipendia jsou určena pro řádné i postgraduální studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na tyto obory: učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a eventuálně teologie.

Přednost tedy mají obory související s podporou udržení českého jazyka a literatury a studenti, kteří využijí nabyté vědomosti ku prospěchu krajanských komunit. Zájemci o stipendia podají vyplněnou přihlášku, jež je k dispozici na odboru OKKV a na všech zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, včetně potvrzení představitele krajanské organizace na zastupitelský úřad ČR následně:

· pro studium v zimním semestru školního roku do 31. března kalendářního roku,

· pro studium v letním semestru do 31. srpna kalendářního roku.

Studentům je po dobu studia vypláceno stipendium v současné výši 5.500,-Kč pro studenta a 6.000,-Kč pro postgraduanta. Ubytování a stravování je poskytováno za úhradu ve školních zařízeních za stejných podmínek, jako mají běžní studenti ČR. V případě získání trvalého pobytu ztrácejí studenti nárok na stipendium. Zdravotní péče je po dobu studia poskytována v rozsahu a za stejných podmínek jako studentům a řádným občanům ČR.

V souladu se zákony týkajícími se pobytu cizinců je student povinen zařídit si za účelem studia víza k pobytu. Vzhledem k tomu, že se toto studium uskutečňuje na základě vládní podpory krajanům, mohou stipendisté požádat o prominutí vízových poplatků.

Další informace získáte na odboru kulturních a krajanských vztahů MZV.

MZV ČR

obsah | Česká republika