10. výročí návratu černobylských krajanů

U příležitosti 10. výročí reemigrace krajanů od Černobylu se uskutečnila dne 21. a 22. září v Jaroměři odborná konference na téma Reemigrace krajanů ze zemí bývalého Sovětského Svazu do České republiky a 1. celostátní setkání krajanů od Černobylu. Pořádala je rada černobylských krajanů při Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, městem Jaroměř, Univerzitou Hradec Králové a městským muzeem v Jaroměři. Záštitu nad celou akcí převzal prezident České republiky Václav Havel.

Velkorysého setkání se zůčastnilo kolem 250 osob včetně hostů. Mezi nimi byli i hosté ze Slovenska a Ukrajiny. Konference proběhla dne 21. 9. 2001. Historikové, etnografové, psychologové, pracovníci státní a komunální správy, aktivisté SČVP analyzovali adaptační a integrační procesy přesídlenců z bývalého SSSR.

Celostátnímu setkání dne 22. 9 . 2001 předcházela akumenická bohoslužba - pietní vzpomínka na krajany, kteří padli ve dvou světových válkách, a kteří se stali obětmi totalitních režimů a černobylské katastrofy. Ekumenické bohoslužby se zúčastnili arcibiskup Pražský a Českých zemí Kryštof, katolický kněz z farnosti Josefov Mons. Josef Tajchl a pravoslavný kněz arciděkan Jiří Tomášek. V doprovodu dechovky se uskutečnil slavnostní průvod krajanů ulicemi pevnostního města k místu konání celostátního setkání krajanů - Důstojnické besedě pevnosti Josefov. Setkání zahájil předseda Rady černobylských krajanů doc. Boris Iljuk, Csc. Prezident Čr Václav Havel ve svém dopisu, který předala účastníkům setkání zástupkyně kanceláře prezidenta republiky PhDr. Helena Dluhošová, srdečně pozdravil krajany (dopis je zveřejněn dále).

Svůj pozdrav adresovali krajanům na setkání přítomní hejtman královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík, starostka Jaroměře Ing. Jiřina Jelínková, arcibiskup pražský a Českých zemí Kryštof, rada velvyslanectví Ukrajiny v ČR Jevhen Perebyjnis. Velkým estetickým zážitkem pro všechny účastníky byl koncert žáků ze ZŠ v Jaroměři-Josefově. Do ranních hodin s hudbou a tancem pokračovala neformální komunikace krajanů a hostů.

Dopis prezidenta republiky:

V Praze dne 20. září 2001

Účastníkům prvního celostátního setkání krajanů z Černobylu

Vážení přátelé,

shromáždili jste se k slavnostnímu setkání, abyste si společně připomenuli význačné výročí: uplynulo již deset let od chvíle, kdy započalo přesídlování českých rodin z oblasti Černobylu do historické vlasti, České republiky. Dovolte mi, abych Vás všechny při této slavnostní příležitosti srdečně pozdravil. Vážím si důvěry, s kterou jste se obrátili o pomoc k občanům této země, znamenající místo narození vašich rodičů nebo dokonce dávných předků. Velmi mne těší skutečnost, že jste si po generace, daleko od vlasti svých předků, uchránili vědomí sounáležitosti s českým národem, dokázali jste si zachovat znalost mateřského jazyka i české kultury. Oceňuji vše, co jste vykonali pro dobré jméno českého národa v zahraničí. Nepochybuji o tom, že pro vás nebylo nijak lehké opustit zemi, kde jste se narodili a vyrostli. Vím, že jste zažili mnoho těžkých chvil, a také přechod do nových poměrů po přesídlení byl náročný. Tím více si vážím toho, že jste dokázali překonat všechny obtíže a vybudovat si zde novou existenci. Mé ocenění patří i těm, kteří vám v začátcích vašeho nového života v historické vlasti podali pomocnou ruku.

Věřím, že dnes je již Česká republika domovem pro Vás i vaše děti. Přeji vám mnoho šťastných let.

Václav Havel

Výňatek z úvodního slova předsedy Rady černobylských krajanů doc. Borise Iljuka při zahájení 1. celostátního setkání krajanů od černobylu dne 22. 9. 2001.

Vážení krajané, vážení hosté, dámy a pánové, v lidském životě jsou události, jejichž význam a hodnota se výrazně projevuje s odstupem času. Takovou událostí v životě krajanů od Černobylu byl návrat na území jejich předků. Před deseti lety se uskutečnil sen 4. a 5. generace všech ukrajinských Čechů ze zóny postižené Černobylem. V roce 1991 byla zahájena humanitní akce - návrat do vlasti. Iniciovala ji společnost J.A. Komenského na Ukrajině

. Jsme velice vděčni panu prezidentu Václavu Havlovi, který tuto iniciativu bez váhání podpořil.- V letech 1991-1993 se 1806 krajanů z radioaktivitou zamořené černobylské zóny vrátilo do České republiky, a usídlili se v různých lokalitách. Jménem Rady černobylských krajanů a organizačního výboru zahajuji I. celostátní setkání krajanů od Černobylu k 10. výročí jejich návratu na území historické vlasti.

V. Dufek a M. Nečasová, Zpravodaj Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel

obsah | Česká republika