Klaus žádá Evropský parlament o omluvu za urážky

Prezident Václav Klaus ve čtvrtek prostřednictvím velvyslance při EU Jana Kohouta předal předsedovi Evropského parlamentu Josephu Borrellovi protestní notu. Žádá v ní omluvu za výroky místopředsedy EP Roca Vidal-Quadrase, jenž označil tvrzení prezidenta ČR komentující ústavu EU za lživá.

Jeho (pozn. Klausovy) argumenty proti ústavě jsou předpojaté, zavádějící i lživé," řekl ve středu na adresu Klause Vidal-Quadras. Stejný názor vyslovil také předseda ústavního výboru EP Jo Leinen.

Klaus: na kritiku mám právo

"Dopustili se hrubých urážek vůči mé osobě, tedy vůči hlavě státu," konstatoval ve čtvrtek v písemném prohlášení český prezident. "Jsou to urážlivě, nepřijatelné, bezprecedentní útoky," pokračoval dále s tím, že "otevřená diskuse o Unii je základním právem všech občanů".

Dnešní tiskové konference se Klaus osobně nezúčastnil, zastupovali ho jeho kancléř Jiří Weigel a tiskový mluvčí Petr Hájek. Druhý jmenovaný absenci prezidenta okomentoval tím, že v současně "nabité době se události překrývají".

Úvod ke irské knize

Klaus počátkem dubna prezentoval v Praze knihu irského ekonoma Anthonyho Coughlana, který odmítá přijetí evropské ústavy jako krok směřující k vytvoření evropského superstátu.

Český prezident ve svém úvodu mj. píše: "Velmi bychom si přáli, aby si tuto analýzu přečetlo co nejvíce občanů naší země a aby se i díky ní ve svých názorech na ústavní smlouvu" opírali o skutečné argumenty a ne o nezodpovědné, cyrilosvobodovské neargumenty." Hrad ale odmítá, že by Klaus svými slovy bojoval proti ústavě samotné.


Dopis Václava Klause Josephu Borrellovi:

Vážený pane předsedo.

· Dne 20.dubna t.r. se vysocí představitelé Evropského parlamentu Alejo Vidal-Quadras, místopředseda EP, a poslanec Jo Leinen, předseda ústavního výboru EP, dopustili na zvláště k tomuto účelu svolané tiskové konferenci v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu hrubých urážek vůči mé osobě, jakožto demokraticky zvolenému prezidentu České republiky. Důvodem jejich urážlivých, nepřijatelných a v dosavadní historii Evropské unie naprosto bezprecedentních útoků byla skutečnost, že otevřeně zastávám kritické názory vůči Smlouvě o Ústavě pro Evropu.

· Otevřená diskuse zásadních otázek směřování Evropské unie, jíž je Česká republika plnoprávným členem, je zásadní potřebou a právem všech občanů členských zemí. Tím spíše pak mají nezpochybnitelné právo otevřeně vyjadřovat své názory a postoje jejich demokraticky zvolení nejvyšší představitelé. Žádný funkcionář Evropského parlamentu ani jiného orgánu Evropské unie nemá právo je umlčovat, dehonestovat urážkami či zastrašováním občanů členské země bránit svobodné diskusi o závažných otázkách budoucnosti Evropské unie.

· Svým jednáním výše zmínění funkcionáři EP vážně zpochybnili demokratické principy, na něž se Evropská unie ve všech svých dokumentech odvolává, a urážkami hlavy státu se dopustili i urážky suverénní členské země.

· Žádám Vás, vážený pane předsedo, abyste jako nejvyšší představitel Evropského parlamentu zaujal k této nepřijatelné situaci zásadní a veřejné stanovisko. Evropská unie musí zůstat prostorem otevřeným demokratické diskusi a o její budoucnosti musejí mít občané jejich členských zemí právo rozhodovat svobodně, bez nátlaku, umlčování či zastrašování. Pouze v takovém případě měl vstup České republiky do Evropské unie smysl.

BLAHOSLAV HRUŠKA, PRÁVO

obsah | Česká republika