Jan Kavan: Je na Svobodné Evropě, zda opustí Česko

Vicepremiér Jan Kavan v rozhovoru pro Právo:

Prezident Rádia Svobodná Evropa Thomas Dine v rozhovoru pro týdeník The Prague Post naznačil, že případný nátlak na přestěhování této rozhlasové stanice z centra Prahy může skončit jejich odchodem z ČR. Co tomu říkáte?

Explicitně to neřekl.

RFE zatím argumentuje, že jej nikdo oficiálně nepožádal o přestěhování a ani jim nenabídl alternativy. Takže nikdo z představitelů státu s nimi dosud nejednal?

Samozřejmě že jak zástupci ministerstva obrany, tak ministerstva zahraničí byli ve styku s panem Dinem a vedením Svobodné Evropy, takže rozdíl je pouze v terminologii, která se používá pro popis jednání. Pan Dine tomu - jak jsem si přečetl v novinách - říká konzultace, ale nepopírá, že k jednání došlo. Nerozumím tvrzení, že by nevěděl, o jaké nabídky alternativních budov šlo. Ty mu ministerstvo obrany předložilo. Ale jsem si vědom, že žádná z dosavadních předložených nabídek neodpovídá velmi náročným kritériím, která si Svobodná Evropa stanovila pro náhradní budovu.

Tím tedy potvrzujete, že jste nabídky nejen předložili, ale také že náhradní budovy byly odmítnuty. Kdy se tak stalo?

To už je dlouho. Nejsem si jist, že taková budova, která by vyhovovala všem kritériím na přestěhování, vůbec u nás existuje. Jsem ale přesvědčen, že je nutné i nadále o nejvhodnější alternativě k přestěhování jednat, a doufám, že následné rozhovory se nebudou realizovat prostřednictvím sdělovacích prostředků. A už vůbec ne tónem, který pan Dine ve svém rozhovoru pro týdeník The Prague Post zvolil. Nejde vůbec o žádný nátlak, vládě České republiky jde o zajištění bezpečnosti jak zaměstnanců Svobodné Evropy - což by měl sdílet s námi i pan Dine - tak pražských občanů, a to vzhledem k lokalitě, v níž se nachází. Jde o nejrušnější část hlavního města. S potěšením konstatuji, že naše argumenty pro přestěhování do bezpečnější lokality konstruktivně vnímal například americký velvyslanec v ČR Stapleton.

Zdůraznil jste, že hodláte i nadále jednat o přestěhování, ale s tím jsou spojené finanční náklady. Bude se ČR podílet na úhradě?

I o tom je třeba jednat.

Dá se už nyní odhadnout, o jakou částku půjde?

To si v této chvíli netroufnu říci, ale půjde o částku velmi vysokou. Pokud bych měl rozumět vyjádření pana Dinea, že se nám snaží říci, že v jiných zemích by byli vítáni a že by jim bylo zajištěno větší pohodlí a současně i bezpečnost, tak mohu konstatovat, že samozřejmě je na nich, aby si vybrali lokalitu, která jim nejvíce vyhovuje...

Myslíte i mimo území Česka?

Ano. Je na Svobodné Evropě, aby se rozhodla. Nelze ale interpretovat naši žádost o přestěhování v rámci České republiky jako zrušení pozvání pro Svobodnou Evropu z roku 1995 nebo jako naše sdělení, že si nepřejeme, aby působila v Česku. To odmítám.

Můžete už zveřejnit, které objekty byly Svobodnou Evropou odmítnuty?

Ne, protože šlo o objekty nabízené ministerstvem obrany. Ministerstvo zahraničí má na starosti výhradně politická jednání.

JITKA GÖTZOVÁ, PRÁVO

obsah | Česká republika