Pražskú filozofickú fakultu povedie 29-ročný slovakista

Akademický senát filozofickej fakulty svetoznámej Karlovej univerzity v Prahe sa minulý týždeň odhodlal na revolučný krok. Na čelo fakulty zvolil za dekana 29-ročného mladého historika a slovakistu Michala Stehlíka, ktorý sa tak stal najmladším dekanom najstaršej stredoeurópskej univerzity.

Senát mu dal prednosť pred ďalším historikom, na akademickú funkciu taktiež pomerne mladým 40-ročným Martinom Kovářom, riaditeľom Ústavu svetových dejín.

Stehlík na Filozofickej fakulte učí v Kabinete slovakistiky staršie a novoveké slovenské dejiny. K slovenským dejinám sa viaže jeho diplomová aj dizertačná práca. Jeho hlavným zamestnaním je však post námestníka riaditeľa českého Národného múzea. Múzeum napokon taktiež vedie iba o rok starší riaditeľ Michal Lukeš, ktorý v Kabinete slovakistiky prednáša slovenské dejiny 20. storočia.

Stehlík by mal riadenie fakulty prevziať 1. februára. V akademickom senáte si získal hlavne študentských zástupcov. Presvedčil ich programom modernizácie fakulty, ktorá je podľa rozšíreného názoru príliš zatuchnutá a konzervatívna.

"Treba naplniť víziu príjemnej, modernej a elitnej fakulty," povedal Stehlík v rozhovore pre internetové noviny Aktuálně. Chce takisto zaistiť ekonomickú stabilitu fakulty získaním ďalších zdrojov, napríklad zapojením sa do európskych programov a zvýšením počtu študentov. Svoj vek označil Stehlík za výhodu pri vnímaní modernizácie, moderných technológií, Európskej únie a jej fondov.

Nový dekan je veľmi ambiciózny, čo dokazuje, že sa okrem vedeckej, venuje aj verejnej a politickej činnosti. Podľa svojej osobnej webovej stránky je napríklad členom zastupiteľstva svojej rodnej obce Dačice za vládnu ľudovú stranu, zakladateľom miestnej slávnosti Dačické barokové dni, občianskeho združenia Krasohled, spoluzakladateľ filmového klubu či iniciátor pamätnej dosky miestnym obetiam holokaustu. V nedeľu ho ľudovci potvrdili ako tretieho na svojej juhočeskej krajskej kandidátke do parlamentných volieb.

PETER MORVAY

obsah | Česká republika