Vysílání národních expertů do institucí Evropské unie

Pojem "vysílání" je definován jako dočasný výkon práce zaměstnance na území jiného členského státu pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu.

Charakter činnosti, pracovní podmínky a zabezpečení národních expertů při vysílání k Evropské komisi jsou řešeny Rozhodnutím Komise C(2002)1559 ze dne 30. 4. 2002 pod názvem "Pravidla platná pro národní experty dočasně přidělené ke Komisi". Rozhodnutí Komise stanoví pro vysílání následující podmínky:

- doba vyslání 6 měsíců až 2 roky s možností prodloužení maximálně na 4 roky, výkon práce pouze pro Komisi nebo jinou instituci EU,

- experti zůstávají v pracovním poměru vůči zaměstnavateli a pobírají od něho nadále plat (mzdu),

- pracovní doba a pracovní podmínky se řídí Rozhodnutím Komise, národní expert je v pracovním poměru k českému zaměstnavateli, přitom některá práva a povinnosti se neřídí českým právem.

Vysílání národních expertů k jiným institucím EU je upraveno dalšími právními předpisy: Jedná se o Rozhodnutí Rady 2003/479/EC ze dne 16. června 2003 (tento materiál je k dispozici na vyžádání ve formátu pdf) a Pravidla secondmentu národních úředníků k Evropskému parlamentu ze dne 2. června 2003. Právní úprava je přitom v podstatě shodná s výše uvedeným rozhodnutím Komise C(2002)1559. V praxi přichází v úvahu zejména vysílání do Komise.

V rámci České republiky upravuje vysílání národních expertů materiál schválený usnesením vlády č. 1234 ze dne 10.12.2003 s názvem : Zajištění vysílání národních expertů a jejich postavení v době působení v institucích Evropské unie .

Aktuální nabídka :

Sekretariát Rady hledá národního experta na dvouletý kontrakt s možností prodloužení. Expert by měl mít zkušenosti z tvorby plánů zajišťujících kontinuitu práce organizace v době krize. Tyto zkušenosti by měly pocházet z instituce odpovídající svojí velikostí sekretariátu Rady, který má asi 3000 zaměstnanců. Expert bude vedoucím malé skupiny a bude podřízen řediteli kabinetu zástupce generálního tajemníka Rady. Popis pracovní náplně v anglickém jazyce naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí ČR. Případné nabídky doplněné podrobným životopisem (vše v angličtině) zasílejte prosím do 27.2.2004 na adresu : nkm@mzv.cz, kam můžete směřovat i všechny svoje případné dotazy.

MZV ČR

obsah | Česká republika