Spor o režim na hraniciach

Zamýšľané zmeny režimu na česko-slovenskej hranici sa stali predmetom sporu. Vláda SR ešte minulý týždeň poverila ministra vnútra SR Ivana Šimka mandátom na rokovania v tejto veci s českou stranou. Tie sa uskutočnili v štvrtok 22. novembra v Prahe.

"Mám jasné stanovisko v tejto veci. Bolo by korektné, aby som ho najskôr oznámil ministrovi Grossovi," povedal Šimko pred štvrtkovou návštevou Prahy, počas ktorej s českým ministrom vnútra hovoril aj o spolupráci rezortov a boji proti kriminalite. Ukázalo sa, že stanovisko slovenskej vlády je také, že odmieta súhlasiť s akýmikoľvek zmenami, ktoré by znížili komfort prekračovania hraníc, či pobytu v druhej krajine. Dokonca nechce o tejto veci ďalej rokovať. Nesúhlas sa týka aj pobytových víz pre slovenských občanov, ktorí budú v ČR dlhšie ako 90 dní. Český minister vnútra Stanislav Gross vyjadril názor, že za týchto okolností musí dostať nový mandát. Vláda ČR sa bude zrejme zaoberať otázkou, či zmluvy jednostranne vypovedať. Podľa niektorých expertov EÚ súčasný režim neumožňuje efektívnu ochranu hraníc pred nelegálnymi migrantmi z tretích krajín. Podľa Šimka však toto hodnotenie nie je správne a sústrediť sa treba na ochranu slovensko-ukrajinskej hranice. Minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan v tejto súvislosti konštatoval, že zavádzanie vízového režimu medzi ČR a SR je umelo vykonštruovanou otázkou, predovšetkým zo strany českých médií. "Ja naďalej tvrdím, že my budeme v EÚ v rovnakom čase ako ČR, a tým pádom to nie je nijaký problém," zdôraznil.

(vs), TASR

obsah | Česká republika