Hraniční kontroly mají pro Čechy zmizet v roce 2007

Zřejmě za tři roky budou moci Češi projet hranice do Německa bez zastávky. V tu dobu zřejmě zmizí kontroly se sousedy z Evropské unie. Na posunutí tzv. Schengenské hranice se dohodli na summitu státnící EU. Dalším cílem pětiletého plánu je sladit pravidla pro nakládání s žadateli o azyl, postupy vůči nelegální migraci a posílení ochrany vnějších hranic unie.

Šéfové států a vlád vybídli své ministry a Evropskou komisi, aby "podnikli všechna potřebná opatření, která umožní co nejdříve zrušit kontroly na vnitřních hranicích". Termín "co možná nejdříve" závisí na vyhodnocení, jak jsou nováčci připraveni plnit schengenská pravidla, a na spuštění nového schengenského informačního systému (SIS II), který má obsáhnout nové členy EU i Švýcarsko.

Vyhodnocování má podle dokumentu začít v první polovině roku 2006 a SIS II se má plně rozběhnout v roce 2007. Mezitím má Evropská komis doplnit "Schengen" o kontrolní mechanismus, který umožňuje i neoznámené inspekce v členských zemích. Česká republika si orientačně jako termín vstupu do Schengenu a zrušení hraničních kontrol vytyčila říjen 2007.

Rozšíření "Schengenu" je součástí tzv. haagskému programu další spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitra, který dnes schválil summit EU. Cílem pětiletého plánu je sladit pravidla pro nakládání s žadateli o azyl, postupy vůči nelegální migraci a posílit ochranu vnějších hranic unie. Zlepšit se má výměna informací mezi justičními orgány, policií a dalšími bezpečnostními složkami, aby unie dokázala účinněji čelit terorismu a organizovanému zločinu.

Státy unie chtějí sladit do roku 2010 azylovou politiku

"Je to ambiciózní plán, zásadní příspěvek pro zvýšení bezpečnosti v Evropě, který se bezprostředně týká každodenního života lidí, jeho kvality," řekl nizozemský premiér Jan Peter Balkenende, který summitu předsedal. Podle českého premiéra Stanislava Grosse odpovídá program očekávání lidí, že EU zajistí účinnější a důslednější postup proti organizovanému zločinu i vůči ilegální migraci.

Do konce roku 2010 chce EU vybudovat společný azylový systém založený především na plném uplatnění ženevské konvence o uprchlících. Znamená to, že žadatelé o azyl budou postupovat všude podle stejné procedury. Sdílení informací na evropské úrovni znemožní "azylovou turistiku", kdy žadatel odmítnutý v jedné zemi se pokouší uspět v jiné.

Součástí záměru je i rozvíjet spolupráci se zeměmi původu migrantů a tranzitními státy a předcházení lidským tragédiím, například utonutí nelegálních migrantů při plavbě přes Středozemní moře. Program se nezmiňuje o kontroverzní myšlence vybudovat pro migranty tábory v severní Africe. Zelenou získal záměr zřídit společný fond, který by pomohl krýt náklady spjaté s azylovou politikou a vracením odmítnutých žadatelů.

LIDOVKY

obsah | Česká republika