Vánoční vzpomínka na Miladu Horákovou

V úterý 25. 12. se na hrobě Milady Horákové objevilo mnoho ozdobných pietních předmětů, jimiž lidé uctili sté výročí narození této významné předúnorové osobnosti. Trikolóry, svíčky, kytice zlatého deště - to vše na Boží hod doslova zaplavilo na vyšehradském hřbitově pomník proslulé národněsocialistické poslankyně. "Je symbolické, že si její narození připomínáme právě o Vánocích," řekla předsedkyně Klubu Milady Horákové Marta Jurková. Onen symbol je v těchto dnech "štěstí, radosti a často i slibů naděje na lepší zítřek" skutečně příznačný. Miladě Horákové se dostalo mučednického roucha, když byla, jako komunistickému režimu nepohodlná osoba, ve vykonstruovaném procesu v 50. letech odsouzena k trestu smrti. A mučednictví a obětování ke dnům příchodu spasitele neodmyslitelně patří.

V tyto dny rovněž vrcholí přípravy vydání nové knihy s názvem O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě. Klub Milady Horákové si vzal za cíl zachytit v ní nezkreslenou a úplnou pravdu o jejím životě a dosud nezveřejněné informace o její smrti. Poprvé se v ní také objeví autentická výpověď samotné Milady Horákové, zaznamenaná těsně před procesem, stejně tak i dopisy, které Horáková napsala v cele smrti a před popravou je stačila odeslat svým blízkým. Na pultech českých knihkupectví by se publikace měla objevit 8. ledna.

MARTIN PÍSECKÝ

obsah | Česká republika