Havel bude nosit nejvyšší česká vyznamenání

Václavu Havlovi se dostane uznání, jakým byl oceněn pouze první československý prezident T. G. Masaryk: Poslanecká sněmovna schválila návrh Senátu propůjčit Havlovi doživotně Řád Bílého lva a Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Parlament tak vyzdvihl Havlovy zásluhy o stát. Bývalý český prezident převezme rády v úterý 14. října na shromáždění poslanců a senátorů v Rytířském sále Valdštejnského paláce.

Václavu Havlovi příslušely oba nejvyšší řády jako hlavě státu. Zákon však povoluje možnost, aby prezidentům po skončení úřadu byly nejvyšší stupně těchto řádů propůjčeny doživotně. Rozhodují o tom obě komory parlamentu. Dřívější předpisy rovnou umožňovaly, aby si prezidenti nejvyšší stupně československých vyznamenání podrželi doživotně, tedy pokud úřad neztratili pro velezradu. O toto privilegium přišli až zákonem z roku 1962, podle nějž mohlo být prezidentu propůjčeno vyznamenání usnesením Národního shromáždění. Současná úprava se objevila již ve federálním zákoně o státních vyznamenáních z roku 1990.

Poslanecká sněmovna jedná také o zákonu, který by podobně ocenil prezidenta Edvarda Beneše.

Řád Bílého lva je nejvyšší české vyznamenání určené těm, kdo se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužili o Českou republiku. Navazuje na nejlepší tradice stejnojmenného vyznamenání sahající až do roku 1922. Až do roku 1994 byl však určen výhradně občanům jiných států.

Druhým nejvyšším státním vyznamenáním - Řádem Tomáše Garrigua Masaryka - může být podle zákona vyznamenán člověk, který se vynikajícím způsobem zasloužil o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Řád, který volně navazuje na federální vyznamenání stejného jména z roku 1990, má rovněž pět tříd, z nichž I. třída je nejvyšší. Prvním nositelům byl předán 28. října 1995 a od té doby bylo celkem uděleno 115 vyznamenání. Řády jako vyšší formu vyznamenání prezident republiky občanům České republiky doživotně propůjčuje. Jsou majetkem státu a po smrti nositele se vracejí prezidentské kanceláři. Cizincům do zahraničí se řády udělují.

Řádovými dny pro propůjčování a udělování vyznamenání občanům ČR jsou ze zákona 1. leden a 28. říjen. Udělení první třídy Řádu Bílého lva s řetězem hlavě státu je ale možné kdykoliv bez ohledu na řádový den.

LIDOVKY

obsah | Česká republika