Stredoeurópske gymnázium v Prahe

Súkromné gymnázium "Pod Vyšehradem" v Prahe vstúpilo školským rokom 2003/2004 do trinásteho roku svojej existencie. Študuje tam vyše 300 študentov v štvorročnom aj osemročnom cykle. V roku 2002 zahájili vzdelávací projekt "Učíme sa spolu", ktorý sa orientuje na úzku spoluprácu študentov a pedagógov partnerských škôl z krajín Visegrádskej skupiny: Slovenska, Poľska, Maďarska a Českej republiky. Projekt vznikol za podpory Medzinárodného visegrádskeho fondu.

Projekt je prirodzene atraktívny aj pre deti slovenskej, maďarskej alebo poľskej národnosti, žijúce v Prahe. "Učíme sa spolu" neexistuje len teoreticky na papieri, ale je jediným fungujúcim projektom svojho druhu v strednej Európe. Jeho hlavným cieľom je vzájomne sa lepšie poznať, získať podrobnejšie informácie o živote stredoeurópskych susedov, spoločne sa navštevovať, diskutovať, účastniť sa umeleckých projektov, spoločne športovať a baviť sa. Projekt je ponukou pre všetkých študentov, ktorí sa zaujímajú o strednú Európu, chcú sa dozvedať viac o histórii, kultúre i živote jej krajín, tieto krajiny osobne navštevovať a bližšie poznávať. Vo vybraných predmetoch, predovšetkým histórii, literatúre, základoch spoločenských vied, geografii a cudzích jazykoch sú osnovy obohatené o stredoeurópsku problematiku.

Školský rok na gymnáziu "Pod Vyšehradem" je pretkaný najrôznejšími, predovšetkým kultúrno-spoločenskými a vzdelávacími akciami, športovými súťažami, výtvarnými dielňami, výstavami aj poznávacími pobytmi v cudzích krajinách. Študenti majú od prvého ročníka vyučovanie angličtiny a ako druhý svetový jazyk si volia španielčinu, nemčinu alebo francúzštinu. V prípade záujmu a z hľadiska nášho zamerania je možnosť aj osvojenia si "malých" jazykov ako trebárs slovenčiny, poľštiny alebo maďarčiny.

Kontaktná adresa: Soukromé gymnázium "Pod Vyšehradem", s.r.o., Boleslavova 1/250, 140 00 Praha 4, tel.: 241407150, fax. 241400141, email: gymnasium@volny.cz, www.gpv.cz

(r)

obsah | Česká republika