Národní knihovna získala vzácný tisk

Přibližně 550 let je starý čerstvý přírůstek sbírek Národní knihovny (NK). Gutenbergova odpustková listina patří k vůbec nejstarším tiskům na světě.

Knihovna za něj zaplatila 250.000 korun biskupství plzeňskému, které spravuje knihovnu v Chebu, kde byl tisk objeven. Posloužil k podlepení vnitřní strany desek jedné z knih jako takzvané přídeští.

"Tisk datovaný rokem 1454 vyrobil Johann Gutenberg v dílně ve své rodné Mohuči a na světě se do dneška dochovalo pouze pár desítek exemplářů, které jsou uloženy ve sbírkách v Dánsku, Francii, Německu, Nizozemsku, USA, Švýcarsku, Vatikánu a Velké Británii," řekla Eva Štanská z tiskového oddělení NK.

NK srovnává význam objevu se získáním fragmentu latinského překladu Dalimilovy kroniky, za kterou stát letos zaplatil více než deset milionů korun.

Výjimečnost objevu odpustkové listiny podle ředitele NK Vlastimila Ježka dokládá fakt, že jde teprve o druhý tisk z proslulé dílny, který se nachází v Česku. Prvním byl list ze slavné Gutenbergovy Bible, jenž je také uložen ve sbírkách NK.

Byl tam objeven v polovině 20. století rovněž na přídeští novější knihy. "Součástí knihovny v Nostickém paláci byl sice kompletní iluminovaný exemplář Gutenbergovy Bible, ale na počátku 19. století se odtud za záhadných okolností ztratil a dnes je chloubou Huntingtonovy knihovny v San Marinu," uvedl Ježek.

Odpustkové listiny vznikly kvůli strachu křesťanského světa z turecké expanze. Na období od května 1452 do dubna 1455 papež Mikuláš V. povolil prodej odpustků ve prospěch obrany kyperského království proti Turkům. Listiny sloužily jako potvrzení o přijetí milodaru i jako záruka, že jejich majitel může dvakrát požádat kněze o udělení rozhřešení, a byly po tisících opisovány.

V době zvýšené poptávky po odpustcích Gutenberg poskytl svůj vynález a vyráběl ve velkých nákladech formuláře listin, kam zbývalo doplnit jen jméno dárce, datum a místo vystavení. Po smrti původního příjemce se listiny stávaly bezcennými, ale protože byly tištěny na kvalitní pergamen, používaly se k dalšímu zpracování - například jako makulatura v knihvazačských dílnách.

Proto se z několikatisícového nákladu podařilo objevit jen zlomek. Listina pocházející z knihovny v Chebu je tak zaznamenána teprve jako padesátá svého druhu - některé z předchozích nálezů jsou však pouhé zlomky a několik tisků bylo zničeno za druhé světové války.

Tisky jsou známé v šesti variantách - NK získala jedenatřicetiřádkový. Jde o tisk s nejstarším nezpochybnitelným datem, v žádném z předešlých vročení ani Gutenbergovo jméno není.

Biskupství částku získanou prodejem tisku použije k založení nadačního fondu Dominanty na obnovu kulturního dědictví v západních Čechách. Ředitel NK Vlastimil Ježek řekl, že cena je přátelská a NK za ni vděčí vstřícnému postoji biskupství.

"Pokud se Gutenbergovy tisky objeví na trhu, jsou prodávány za ohromné sumy," řekl Kamil Boldan z oddělení rukopisů a starých tisků NK. Exemplář Gutenbergovy Bible byl naposledy vydražen v roce 1987 u Christie's za 5,39 milionu dolarů (zhruba 120 milionů korun).

Cena jednotlivých listů z této Bible, které se na trhu objevují častěji, se dnes pohybuje od 30.000 do 40.000 dolarů (zhruba 720.000 až 960.000 korun).

"I cena za jednolistovou odpustkovou listinu by byla nepochybně vyšší, jiný exemplář se ale na volném trhu delší dobu neobjevil," uvedl Boldan.

LIDOVKY, ČTK

obsah | Česká republika