Česká ekonomika předstihla v růstu Evropu i USA

Domácí ekonomika odolala světovému ochlazení a zrychlila svůj růst. Hrubý domácí produkt České republiky vzrostl loni o 3,6 procenta, což je nejvyšší hodnota od roku 1996. Česká ekonomika tak v růstu předstihla Evropskou unii, Spojené státy i Japonsko. Z okolních států porazila i Slovensko a Polsko a rychle dohání Maďarsko.

Podle hodnocení zemí OECD dosáhla loni česká ekonomika pátého největšího růstu na světě. V roce 2000 byla Česká republika na 25 místě. Ekonomická pozice země se tak výrazně zlepšila. Vzestup ekonomiky pocítili i občané zvýšenými příjmy. Vyšší spotřeba domácností se proto spolu s s vysokými investicemi do strojů a zařízení nejvíce podílely na celkovém růstu. Vláda tak splnila svůj hlavní slib, že vrátí českou ekonomiku k růstu.

Že ekonomika roste je mimořádně důležité v době, kdy se blíží náš vstup do Evropské unie, zdůraznila předsedkyně Českého statistického úřadu Marie Bohatá. ČR nyní dosahuje 62 procent úrovně EU měřené HDP na hlavu. V roce 2001 na každého obyvatele ČR připadl HDP ve výši 15 000 amerických dolarů.

Špidla: Je to úspěch soc. dem. vlády

"Ekonomika se v době ústavní odpovědnosti ČSSD výrazně zvedá, a to bez ohledu na to, že současně existují určité světové problémy. Je to jasný úspěch vlády, i když samozřejmě ne zcela, protože to je úspěch deseti miliónů lidí -- těch kteří pracují a podnikají -- o tom není žádných pochyb," prohlásil místopředseda vlády a předseda ČSSD Vladimír Špidla "Souvisí to nepochybně i s investičními pobídkami. Podle mého názoru je naděje na růst i v dalším roce, protože většina investic, které jsme sem přilákali pomocí pobídek, zdaleka ještě nevstoupila do plného provozu," prohlásil Špidla

"Růst bude pokračovat i letos. Pro letošní rok odhadujeme o 3,4 procenta," řekl ministr financí Jiří Rusnok. Důležité podle něj je, že růst HDP je založen na zdravých základech, tedy růstu exportu, investic a produktivity práce. "Jen aby to vydrželo" řekl předseda sněmovního rozpočtového výboru a stínový ministr financí Vlastimil Tlustý (ODS).

Bývalý ministr financí a poslanec Unie svobody Ivan Pilip označil výsledek HDP za normální. "Je to úroveň, která je minimální pro to, abychom se přibližovali průměru Evropské unie."

Lidé kupovali mobily a zařízení domácností

Významným přínosem pro hospodářský růst byla důvěra spotřebitelů, při níž sehrál důležitou roli růst reálných mezd a zlepšující se dostupnost spotřebitelských úvěrů, říká analytik Patria Finance David Marek. Domácnosti utrácely více zejména za mobilní telefony a jejich užívání a za vybavení bytů. "Ochota domácností utrácet byla hlavním faktorem, jež kompenzoval negativní vliv ochlazení hospodářského růstu v EU a umožnila tak udržení hospodářského růstu nad třemi procenty," tvrdí Marek. "Ekonomiku táhly rovněž investice, což dává dobrý předpoklad pro růst objemu výroby a exportu v nadcházejících čtvrtletích," upozorňuje analytik Atlantik FT Jan Schiesser.

Příčina je v předchozím přílivu zahraničního kapitálu. "Není náhoda, že obnovení růstu investic s určitým zpožděním následovalo zesílený příliv kapitálu ze zahraničí. Domácí zdroje, vlastní zdroje podniků a bankovní úvěry, neposkytovaly a stále neposkytují dostatečné možnosti k výraznější expanzi investic," řekl Marek.

Tuzemští výrobci začínají konkurovat evropským

"Stále více se potvrzuje příznivý vliv přímých zahraničních investic a dovozu technologií, protože čeští výrobci jsou nyní schopni konkurovat i kvalitou," dodal analytik Komerční banky Jan Vejmělek. Struktura HDP je zdravá, růst vyvážený, podotkl. Česká republika podle Heleny Horské z České spořitelny také loni konečně překonala transformační recesi, když HDP dosáhl 102,6 procenta HDP z roku 1989.

Domácnosti loni utratily v běžných cenách na konečnou spotřebu o 78,6 miliardy korun více než v roce 2000. Nárůst výdajů kryly domácnosti především z vyššího příjmů, chybějící zdroje byly ve stále vyšší míře nahrazovány různými formami úvěrů. Tvorba hrubého fixního kapitálu, tedy investice do strojů a zařízení loni vzrostla o sedm procent na téměř 602 miliard korun. Dvě třetiny přírůstku směřovaly do zpracovatelského průmyslu. Zcela odlišný byl ale vývoj bilance zahraničního obchodu ve stálých a běžných cenách. Zatímco ve stálých cenách se saldo obchodu zbožím a službami výrazně prohloubilo ze 108,5 miliardy v roce 2000 na loňských 143,5 miliardy korun, v běžných cenách se záporné saldo naopak snížilo z 69,8 miliardy na 65 miliard korun.

Růst bude pokračovat

Čeští politici věří, že růst hrubého domácího produktu (HDP) vydrží i v dalších letech. Podle statistiků by měl český HDP v letošním prvním čtvrtletí vzrůst o 3,1 procenta. A to i přesto, že posledním čtvrtletí loňského roku zvolnil růst tempo.(3,2 procenta), protože se přece jen projevil útlum světové a zejména evropské ekonomiky. Příští rok se očekává masivní příliv zahraničních investic. Růst v prvním čtvrtletí bude nadále tažen spotřebou domácností a investicemi a brzdit ho bude zahraniční obchod. Velmi dynamický růst spotřeby domácností může vyvolat obavy centrální banky z nebezpečí oživení tlaků na domácí inflaci. "Podle našeho názoru bude ČNB nyní citlivěji sledovat známky dalšího posílení spotřeby domácností," uvedla Horská.

K tomu, aby ČR dohnala ekonomickou úroveň EU, však bude podle ekonomů potřeba ještě několik desetiletí. Ani dostižení Portugalska nebo Řecka, tedy zemí s nejnižší úrovní HDP na hlavu v EU, není otázkou nejbližších let.

Česká ekonomika musí ještě přitvrdit

Podle analytiků České spořitelny může ČR dosáhnout 70procentní úrovně EU měřené HDP na hlavu za šest let, pokud domácí ekonomika poroste ročně tempem o dva procentní body vyšším než ekonomika EU. Maďarsko a Polsko budou EU dohánět pomaleji; Maďarsko se na 70 procent ekonomické úrovně EU dostane v roce 2010 a Polsko teprve až v roce 2020. Slovinsko zmíněné hladiny HDP na hlavu již dosáhlo. Na 80 procent ekonomické úrovně EU se při stejném tempu růstu ČR a Maďarsko dostanou v roce 2015 a Polsko v roce 2030. Polsko navíc musí ročně EU v tempu růstu předstihnout o tři procentní body.

"Domácí ekonomika musí růst rychleji než EU, jinak nemá šanci překonat mezeru mezi ČR a EU," řekla Horská. Tempo růstu o dva procentní body vyšší než v EU je podle ní pro domácí ekonomiku udržitelné. Na druhou stranu pokud ČR přijme se vstupem do EU i celý její nákladný sociální systém, pak se bude domácí HDP držet při zemi, tvrdí Horská.

FLASHNEWS

obsah | Česká republika