Homolka unikátně léčí Parkinsonovu chorobu

Po Spojených státech a Japonku je Česká republika třetí zemí na světě, kde se v širší míře začalo s unikátní léčbou Parkinsonovy choroby. Nemoc postihuje nervový systém a její těžiště je v mozku. Projevuje se ztuhlostí organismu a nápadným třesem. Postihla například i papeže.

"Nejdříve na desetinu milimetru přesně s pomocí stereotaktického rámu gama nože chorobné místo v mozku zaměříme," vysvětluje doktor Oldřich Šubrt, ředitel pražské Nemocnice Na Homolce, která jako jediná tyto zákroky provádí. Sám Šubrt metodu přivezl z mezinárodního kongresu, který se konal v New Yorku před dvěma roky. Zde, po létech vývoje, byla poprvé veřejně představena v souvislosti s funkční neurochirurgií pro třetí tisíciletí. Homolka se okamžitě pustila do práce a po roce příprav začala s unikátními zákroky.

"Po zaměření chorobného místa v centru mozku, zavedeme do něj velmi jemnou vlasovou elektrodu. Složitým zařízením zjistíme, jaký proud se má vysílat, aby se nemocnému ulevilo," říká Šubrt. Lékaři poté na hruď, pod kůži, našijí pacientovi neurostimulátor a opět pod kůží, přes krk ho spojí s elektrodou v mozku. Zároveň neurostimulátor naprogramují tak, aby vysílal výboje a nahradil funkci odumírajících buněk, které nemoc způsobily.

Čip jako pro Golema

"K neurostimulátoru nemocný dostane magnetický čip pomocí kterého aktivuje přístroj. Když se postižený necítí dobře, má velký třes, jeho tělo tuhne a stává se neovladatelné, čip k neurostimulátoru přiloží, stimulátor spustí přesný proud do mozkového centra, pacientovi se uleví, může se pohybovat a nemá takový třes. Když se stav zlepší, pacient přístroj vypne," přibližuje metodu doktor Šubrt. Homolka při léčbě pacientů spolupracuje i s neurologickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Docent Martin Bojar přednosta neurologické kliniky FN Motol, dokonce čip srovnává s kuličkou pro oživení Golema z filmu Císařův pekař.

"Dnes se tato metoda omezeně používá asi v patnácti zemích světa. V ČR je dostupná každému, kdo ji potřebuje. S její pomocí jsme léčili už patnáct pacientů a čekají další. Všeobecná zdravotní pojišťovna uvolnila peníze pro 20 zákroků ročně. Každá jedna operace včetně neurostimulátoru stojí zhruba 350 tisíc korun," uvedl Šubrt. "Výhodou léčby je, že vrací nemocné do aktivního života. Jinak by museli být doma nebo hospitalizovaní v nemocnici."

VÁCLAV PERGL, FLASHNEWS

obsah | Česká republika