Česko odpustilo nejchudším zemím všechny dluhy

Česká republika nemá u nejchudších a předlužených zemí už žádné pohledávky, a tudíž se jí mezinárodní oddlužovací iniciativy konkrétně netýkají. Po výročních jednáních Světové banky a Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu to řekl náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Objem odepsaných pohledávek náměstek nhezveřejnil. Oddlužení nejchudších zemí bylo jedním z témat washingtonského zasedání Světové banky a MMF.

37 ''šťastných''

Jako člen Evropské unie podporuje Česká republika umazání dluhů nejchudších zemí až do sta procent. "Jsou to země, které nemají žádnou možnost své závazky uhradit, takže oddlužením získají druhou šanci," řekl o 37 státech, které zřejmě splní podmínky pro odmazání závazků vůči vyspělejším zemím. "Další státy se ovšem mohou rozvíjet i bez škrtů dluhů. V tomto případě může být řeč o odpuštění části dluhu, ale nad celou pohledávkou není třeba mávnout rukou," uvedl.

Na pohledávky, které má Česká republika u ostatních zemí, se mezinárodní oddlužovací proces nevztahuje, zdůraznil. "Pečlivě analyzujeme stav našich pohledávek a snažíme se zjistit, kde je možno peníze dostat zpět," dodal. Výši odpuštěného dluhu ale nechtěl sdělit.

Spor o irácké dluhy

Dvoustranných jednání o oddlužení Iráku se česká delegace ve Washingtonu nezúčastnila. Zatímco Spojené státy navrhují škrtnout až 95 procent iráckých závazků, Francie a Německo uvažují v první fázi o umazání pouze poloviny dluhu. Česká republika ještě před rokem předpokládala, že Iráku odpustí velkou část své pohledávky, nyní ale zvažuje, jak by se dal dluh vyměnit za dodávky.

Celková částka iráckého zadlužení u České republiky, ještě z dob bývalého Československa, nebyla nikdy zveřejněná, řekl náměstek.

Co se soukromými pohledávkami

Právo na umazání dluhů se vztahuje na země, jejichž závazky překročí 150 procent jejich ročního exportu, doplnila Prouzu česká zástupkyně ve Světové bance Jana Matesová. Podmínky pro oddlužení měly prokázat do konce letošního roku, ale protože to některé nestihnou, byla lhůta prodloužená o dva roky. "Je to projev dobré vůle," řekla.

Matesová upozornila také na komplikovanou technologii oddlužení, především na to, co se do dluhu započítá a k jakému termínu se dluh odpustí. "Evropská unie naléhá, aby se odpustilo vše, tedy včetně pohledávek soukromého sektoru, což je mimořádně složitý právní proces. V málokteré zemi existuje způsob, jak soukromé vlastníky k takovému kroku donutit," řekla.

NOVINKY

obsah | Česká republika