Od první dialýzy v Česku uplynulo padesát let

Dialýza slaví v Česku padesáté výročí. Umělou ledvinu použili poprvé v prosinci roku 1955 lékaři v nemocnici na pražském Karlově náměstí. Pacientkou byla mladá žena, která se dodnes těší dobrému zdraví. Československo bylo pátou zemí na světě, kde zdravotníci dokázali nahradit činnost ledvin.

Od 60. let dialýza léčila i pacienty s chronickým selháním orgánu. Do programu však zdravotníci zařazovali jen lidi do určitého věku, u nichž byl předpoklad, že se v budoucnu podrobí transplantaci.

Do roku 1970 bylo na území Čech a Moravy pět dialyzačních středisek. Po roce 1989 se jejich počet velmi zvýšil. Nyní jich je více než 80 a na dialýzu chodí přes čtyři tisíce pacientů.

Léčba je dopřána všem lidem, kteří ji potřebují, ale kvalita jejich života je přes veškerý technický pokrok velmi rozdílná. Roste počet starších pacientů a přibývá diabetiků.

Celkem žije v České republice 7700 lidí s náhradní funkcí ledvin, to znamená, že jsou buď závislí na přístrojích, nebo mají transplantovanou ledvinu. V přepočtu na milion obyvatel se situace u nás blíží stavu v Rakousku. Podle přednosty Kliniky nefrologie Vladimíra Tesaře bude počet pacientů se selháním ledvin narůstat, hlavně proto, že se lidé dožívají vyššího věku a že přibývá pacientů s cukrovkou.

Riziko selhání ledvin hrozí zhruba pěti procentům lidí. Většina z ohrožených však zemře dříve na jiné choroby, nejčastěji na infarkt a mrtvice. V příštích 15 až 20 letech se pravděpodobně počet pacientů, kteří budou potřebovat dialýzu, mnohonásobně zvýší.

To bude podle Tesaře představovat ekonomický i etický problém, a to nejen pro Českou republiku, ale i pro bohatší země.

iDNES, ČTK

obsah | Česká republika