Cudzinci v Českej republike

Jedným z výsledkov činnosti Komisie ministra vnútra ČR pre otázky integrácie cudzincov je aj publikácia "Cizinci v České republice", ktorú vydal Český štatistický úrad. Zhŕňa údaje mnohých inštitúcií a hoci relevantnosť niektorých z nich vyvoláva určité pochybnosti, je to zaujímavé čítanie...

Nárast počtu cudzincov, dlhodobo žijúcich na území ČR, sa podľa údajov ministerstva vnútra zastavil. Maximum tento pčet dosiahol v roku 1999, keď ich bolo takmer 229 tisíc, o rok neskôr už o 18 tisíc menej. Z týchto 201 tisíc malo 69 tisíc cudzincov trvalý pobyt, ostatní dlhodobý. Pravda, ešte v roku 1991 bolo takýchto cudzincov iba 38 tisíc.

Medzi cudzincami predstihli Slovákov už v roku 1998 Ukrajinci. tento trend sa prehĺbil, úlohu tu zrejme zohralo aj to, že časť slovenských občanov, žijúcich v ČR, získala po roku 1999 dvojité, teda aj české občianstvo. Ukrajinských občanov bolo v roku 2000 v ČR legálne dlhodobo 50 tisíc, slovenských 44 tisíc, vietnamských 23 tisíc, poľských 17 tisíc a ruských 12 tisíc.

Najviac je cudzincov vo veku 24-43 rokov (v každom ročníku viac, než 4 tisíc), tedy vo veku najvyššej pracovnej výkonnosti.

Medzi študentami-cudzincami samozrejme prevládajú slovenskí občania, čo je dané najmä jazykovou blízkosťou a teda možnosťou študovať za rovnakých podmienok ako českí študenti. Z celkového počtu 6109 cudzincov na českých vysokých školách bolo v školskom roku 2000/2001 3501 Slovákov, dnes je tento počet určite ešte výrazne väčší. Nasledujú Gréci (426), občania USA (241), Rusi (164) a Ukrajinci (122).

Treba konštatovať, že jednotlivé štatistiky sa navzájom značne rozchádzajú, a to čiastočne kvôli odlišnej metodike, čiastočne kvôli neľahkému zisťovaniu týchto údajov. Dá sa predpokladať, že v ČR žije ešte značný počet ďalších cudzincov, či už nelegálne, alebo bez toho, aby potrebovali oficializovať svoj pobyt ako dlhodobý.

(vs)

obsah | Česká republika