Jak Češi vidí své sousedy

Podle výzkumů přední české agentury STEM se za poslední roky výrazně zlepšují postoje většiny Čechů k sousedním zemím. K nejvýraznějším zlepšením vztahů dochází v česko-slovenském kontextu. Vztahy Čechů ke Slovákům výrazně upevnil zejména odchod bývalého premiéra Vladimíra Mečiara a nástup současné vládní koalice s Mikulášem Dzurindou v čele. Což dokazuje, že celkové odputání od izolačních tendencí bývalé vlády a proevropské myšlení současných špiček slovenské politiky vede k obnovenému konsenzu obou blízkých národů. Postoje české veřejnosti k okolním státům se zlepšily zejména za poslední tři roky, ačkoliv popřevratová zatrpklost vůči všemu "nečeskému" počala ustupovat zhruba od roku 1994.

Kromě Slováků to platí zejména v případě Poláků a Maďarů. Ve vztahu k těmto národům se podle průzkumů obvykle nenajdou rozdíly v jednotlivých sociodemografických skupinách ani mezi představitely politických stran a to napříč celým politickým spektrem.

Na vztazích Čechů k Rakousku se ve značné míře podepsaly vleklé spory o jihočeskou jadernou elektrárnu Temelín. Rakouské blokády hranic a česká přezíravost a neochota komunikovat značně ochladila ovzduší na česko-rakouském pomezí. Přesto se dá říci , že si Češi, až na určité výtky, k Rakušanům zachovávají více-méně kladný přístup.

Za poslední léta se poměrně zlepšil i vztah Čechů k Německu, ačkoliv je stále na horší úrovni než vůči ostatním zemím. Zejména starší lidé nad 60 let stále žijí ve vzpomínkách na první polovinu minulého století a drží si západní sosedy poněkud více od těla. Ze srdcí těchto lidí bývalé skutky velkého národu asi nikdy zcela nevymizí. K Německu nechovají nejvřelejší city ani lidé s levicovou orientací. Pro ně Německo vždy představovalo předsunutou baštu bývalého "tábora imperialismu". Tohoto pocitu se i v dnešní době již těžko zbavují. Z těchto výzkumů vyplývá, že přese generační, sociální či politické rozdíly, začíná být "národ český" poněkud shovívavější. Přestává za hranicemi hledat nepřítele. Začíná odpouštět.

MARTIN PÍSECKÝ

obsah | Česká republika