Polovině Čechů se nelíbí přistěhovalci

Téměř polovina obyvatel považuje příliv cizinců do České republiky za spíše nepříznivý jev. Češi přitom odmítají tolerovat i kulturní zvyklosti cizinců. Ti by se měli přizpůsobit zvyklostem země. Vyplynulo to z průzkumu společnosti GfK Praha.

Negativně se lidé dívají zejména na přistěhovalce z východu, Asie, bývalého Sovětského svazu a na Romy. Považují je za zdroj problémů.

Češi by podle průzkumu raději žili v uzavřené společnosti a věnovali se svým vlastním problémům. Dvě třetiny dotázaných si myslí, že by se každá země měla starat o své problémy a občany.

Češi nejsou tolerantní ani ke způsobu života a kulturním zvyklostem cizinců. Téměř čtyři pětiny dotázaných se domnívají, že by se cizinci měli přizpůsobit zvyklostem země, naučit se česky a žít stejně jako většina obyvatel. Pětina lidí, většinou ve věku 15 až 29 let, by ponechala volnost v pronikání jiných kultur do české. '

Průzkum uvádí, že si lidé přejí být od cizinců co nejdál. Téměř čtyřem pětinám dotázaných by vadilo bydlet v jednom domě s Romem nebo Ukrajincem. Čechům by ale nevadilo mít v sousedství Američana nebo Slováka.

Cizince v domě? Raději ne!

Češi mají z cizinců obavy a cítí se jimi určitým způsobem ohroženi. Zhruba polovina respondentů si myslí, že se cizinci podílejí na růstu kriminality. Více než třetina lidí zastává názor, že by se mělo lidem z některých zemí zakázat v Česku podnikat. Dvě pětiny dotázaných si také myslí, že cizinci přinášejí nemoci, jde jim o český majetek a levnou pracovní sílu.

Třetina dotázaných si myslí, že by se zemi bez cizinců a imigrantů dařilo lépe. Podle stejného počtu lidí jsou cizinci přínosem, pokud přinášejí investice.

Lidé se ale nebojí možného vlivu jiných kultur či náboženství. Obavy nebo strach při setkání s odlišně vypadajícím cizincem má osm procent dotázaných, nejistotu nebo odstup cítí téměř pětina lidí. Cizinců si nevšímá 60 procent dotázaných.

(mp)

obsah | Česká republika