Česká katolická charita pomáhá tam, kde je zapotřebí

Česká katolická charita se aktivně zapojila do mezinárodního programu pro pomoc afghánským uprchlíkům v Pákistánu. Přidala se tak k početnému množství zástupců mezinárodní sítě charit, kteří, pod záštitou Úřadu vysokého komisariátu pro uprchlíky, zamýšlí v Pákistánu vybudovat 32 tábory s kapacitou pro zhruba 320 000 lidí. Tábory by měly být zásobeny stany, matracemi a dalším vybavením v hodnotě cca 11 miliónů dolarů. Celý svět se tímto způsobem snaží dát najevo svou podporu afhánskému lidu, který trpí nadále se protahujícími odvetnými údery, a dává tak najevo, že probíhající konflikt je skutečně onou proklamovanou "válkou proti terorismu" a ne proti Afghánistánu a jeho občanům.

Česká katolická charita má mezi světovými charitativními organizacemi již dlouho dobré renomé. Do projektu na podporu afghánských uprchlíků se zapojila hned v počátku a iniciativně zahájila rozsáhlé finanční sbírky. Tento program však zdaleka není jediný, ve kterém se Česká katolická charita angažuje. V současnosti se také podílejí na budování dětských center v čečenské metropoli Grozném. Tato centra se stávají novým zázemím pro početné sirotky z rodin postižených nedávnou válkou. První z nich bylo otevřeno loni v září a k dnešnímu dni již fungují tři s celkovou kapacitou 130 míst. Další díl záslužné činnosti České katolické charity se odráží i na často opomíjené Sibiři, která byla na jaře tohoto roku postižena rozsáhlými povodněmi, jež zde zanechaly mnoho lidí bez střechy nad hlavou. Česká katolická charita se jako mnoho dalších snaží být užitečná, chce pomáhat tam, kde je pomoci nejvíce zapotřebí. Ale nic nemůže pochopitelně fungovat bez podpory ostatních lidí. Samotné charity zmohou jen málo, je na nás abychom jejich prostřednictvím projevili svou solidaritu.

Na následující čísla kont lze zaslat libovolný finační příspěvek a podpořit tak celosvětovou snahu pomoci potřebným:

- Uprchlická centra v Pákistánu: 1011017777/5500, variabilní smybol 132

- Dětská centra v Grozném: 1010101777/5500, variabilní symbol 126

- Pro obyvatele Sibiře: 1011017777/5500, variabilní symbol 127

MARTIN PÍSECKÝ

obsah | Česká republika