Česko je národ vzdělanců

Češi patří k nejvzdělanějším národům střední a východní Evropy a Praha je z hlediska úrovně vzdělanosti obyvatel dokonce na prvním místě v žebříčku regionů.

Takový je výsledek studie, kterou si zadala rakouská hospodářská komora. Rakušané chtěli zjistit, jak na tom jsou se vzděláním v porovnání s jedenácti zeměmi bývalého sovětského bloku a Jugoslávie (Slovinsko a Chorvatsko).

Z dosud nejrozsáhlejšího sociologického průzkumu svého druhu vyplývá, že podíl středoškoláků a vysokoškoláků v celkové populaci řadí Česko na druhé místo hned za Estonskem, zatímco například Rakušané se musejí spokojit až se šestou příčkou.

Praha pak podle rakouského Institutu pro vzdělávací výzkumy v hospodářství přesvědčivě zvítězila mezi regiony, když za sebou nechala jak Bratislavu, tak Vídeň.

Signál k reformě školství

"Tato studie není žádným důvodem k panice, na druhou stranu ale představuje jasný signál k reformě našeho školství," prohlásil Michael Landertshammer, předseda vzdělávací sekce rakouské hospodářské komory. Z hlediska úrovně vzdělanosti obyvatelstva totiž Rakousko předčily nejen Česko a Slovinsko, ale také pobaltské státy.

Sociologové na základě statistických čísel porovnávali s pomocí bodového systému dosažený stupeň vzdělání u všech obyvatel starších patnácti let, tedy včetně těch, kteří teprve studují na středních školách. Čím vyšší dosažená kvalifikace, tím vyšší počet bodů.

V Česku tak například žije 21,5 % lidí se základním vzděláním, 68,8 % absolventů všech druhů středních škol a učilišť a 9,6 % vysokoškoláků. S celkem 188 body tak republika skončila mezi dvanácti středo- a východoevropskými státy na druhém místě hned za Estonskem (201).

V Rakousku, které na šestém místě získalo 183 bodů, je úroveň vzdělanosti údajně mnohem nižší, a to i při vyšším procentuálním podílu vysokoškoláků. Jen základní nebo žádné vzdělání má totiž celých 30,7 % Rakušanů, maturitu či výuční list pak vlastní 56,1 % a vysokoškolský diplom 13,2 % populace.

"Představa, že na východě žije především nekvalifikovaná pracovní síla, padla," napsaly v komentáři ke zveřejněné studii noviny Oberöstereichische Nachrichten.

Pro české odborníky byl naopak průzkum více než potěšující. Praha se dokonce stala jakýmsi středoevropským centrem vzdělanosti. V Praze totiž bydlí jen 13,6 % lidí se základním vzděláním, zatímco středoškoláků eviduje město 64,8 % a vysokoškoláků 21,6 %. S takovou statistikou se přesvědčivě dostala s celkem 208 body do čela pořadí "nejvzdělanějších" středoevropských regionů, Bratislava je třetí, Vídeň na sedmé příčce má 192 bodů.

I další české regiony se však umístily na předních příčkách. Důvod? "V Česku je historicky hluboce zakořeněná představa, že po základní škole prostě musí mít dítě ještě další vzdělání, ať už jde o jakoukoli školu," řekla Pavla Zieleniecová, ředitelka Ústavu pro informace ve vzdělávání.

V porovnání s vyspělými státy podle ní Česko disponuje velmi nízkým podílem lidí, kteří svou školní docházku ukončili už v deváté třídě základní školy.

"Když nepočítáme studenty, pak základní vzdělání má v Česku jen necelých 10 procent obyvatelstva. Tím se řadíme k absolutní světové špičce," uvedla Zieleniecová.

MAREK KERLES

obsah | Česká republika