V ČR žije oficiálně přes 250 tisíc cizinců

V České republice oficiálně žije přes 250 tisíc cizinců, z tohoto počtu je pak 38 procent žen. Vyplývá to z posledních údajů Českého statistického úřadu. Největší zastoupení mezi cizinci tvořili občané Slovenské republiky (28%), a Ukrajiny (25%).

Z oficiálně hlášených cizinců jich dále nejvíce představovalo: 11% z Vietnamu, 7% z Polska, 5% z Ruska. Ženy převládaly pouze mezi občany Polska (53% žen) a Ruska (52% žen).

Cizinců do 19 let bylo z celkového počtu 250 tisíc jen 13 procent, cizinců přes 60 let pouhá čtyři procenta. Podle neoficiálních, tedy nepotvrzených údajů však značný počet cizinců žije na území ČR nelegálně.

Některé odhady mluví přinejmenší o dalších desítkách tisíc. V roce 2002 bylo v ČR navíc 8 481 žadatelů o azyl, z toho bylo 69% mužů.

JIŘÍ VAVROŇ

obsah | Česká republika