OECD vytkla Čechům, že málo chrání přírodu

Česko plýtvá energií, produkuje příliš odpadů a škodlivých plynů, upozornila Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Podle zprávy OECD za to mohou nízké investice do ekologie. České republice proto radí například zavést ekologické daně a zvýšit poplatky za emise.

Na každých tisíc dolarů, které vydělají české podniky, se do ovzduší dostane 1,66 kilogramu oxidu siřičitého. Průměr ve státech OECD přitom činí 1,2 kilogramu a v členských státech EU dokonce jen 0,85 kilogramu. Hůř než Česko je na tom mezi třicítkou zemí OECD pouze Španělsko s 1,8 kilogramu. V produkci oxidu uhličitého patří Česku dokonce prvenství.

Stagnaci ve zlepšování kvality životního prostředí dokazují autoři studie i na emisích těžkých kovů. Jejich pokles, který začal v roce 1990 po pádu komunistického režimu, se zastavil na počátku nového století. Ačkoli v hnojení na hektar zemědělské půdy zůstává Česko pod průměrem starých zemí EU, používání hnojiv a pesticidů se zvýšilo. Stejně tak roste množství komunálního odpadu.

Zpráva, která porovnává současný stav se situací před sedmi lety, kdy OECD hodnotila životní prostředí v Česku poprvé, poukazuje také na vzrůstající problémy s dopravou a ubývání biologické rozmanitosti.

OECD: Chce to víc investic do ekologie

Za hlavní důvod stagnace zlepšování kvality životního prostředí označuje OECD úbytek investic. Jejich objem poklesl z 2,5 procenta hrubého domácího produktu v roce 1997 na 0,7 procenta v roce 2002. Staré země EU dávají na ekologii 1,2 % HDP.

Zpráva konstatuje, že kvůli požadavkům EU objem peněz vkládaných do ekologie začal opět růst, doporučuje ale výdaje na omezování a kontrolu znečištění ještě zvýšit.

Česko slíbilo zavést ekologické daně

Podle dalšího z celkem 53 doporučení OECD je také nezbytné zvýšit efektivitu vynakládaných peněz. Autoři studie doporučují zavést i ekologickou daňovou reformu, která do cen výrobků promítne náklady na životní prostředí. Stát by měl také lépe zajistit soulad mezi ochranou životního prostředí a dalším rozvojem. "Zavázali jsme se EU, že do počátku roku 2008 zavedeme ekologické daně na uhlí a elektřinu," řekl v reakci na zprávu OECD mluvčí ministerstva financí Marek Zeman.

V oblasti energetiky OECD doporučuje pravidelně zvyšovat poplatky za emise. Stát by měl také více stimulovat rozvíjení tříděného sběru a recyklaci komunálních odpadů.

Ambrozek: Příznivé změny jsou na cestě

"Zřetelným poselstvím zprávy OECD je, že ekologická témata nelze vnímat izolovaně. V řadě oblastí proto spolupracujeme s jinými resorty - příkladem může být zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů," uvedl ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

"Vláda dále schválila program na podporu alternativních paliv v dopravě, který by mohl alespoň částečně snížit znečištění z dopravy. Chystá se také zavedení mýtného, které by mělo omezit množství kamionů na silnicích. Připravuje se koncepce ekologické daňové reformy, která povede ke snížení znečištění i k oživení trhu práce," dodal Ambrozek.

Co je OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj byla založena v roce 1961 s cílem podpořit mezinárodní ekonomickou spolupráci. Sdružuje 30 zemí s vysokou životní úrovní a vyspělou ekonomikou založenou na tržních principech. ČR je členem od roku 1995.

Členské země: Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, SRN, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Japonsko, Finsko, Austrálie, Nový Zéland, Mexiko, Maďarsko, Polsko, Korea, Slovensko.

iDNES, ČTK

obsah | Česká republika